Halmstad överklagar hemtjänst för sommarboende

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Foto: Hasse Holmberg / TT

En omtvistad fråga under coronakrisen har varit huruvida kommuner som tar emot många sommarboende ska behöva erbjuda hemtjänst till dessa eller inte. Nu överklagar Halmstad ett beslut i kammarrätten där kommunen kritiserats för att ha nekat hemtjänst i en sommarstuga.

Under våren sökte en kvinna hemtjänst inför vistelsen i sin stuga i Falkenbergs kommun under sommaren, men nekades detta av hemvårdsnämnden i hemkommunen Halmstad. Det bedömde kammarrätten var fel av kommunen. Kammarrätten upphävde kommunens beslut och bestämde att en ny prövning skulle göras.

Nu överklagar Halmstad kommun kammarrättens dom och har ansökt om prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen.

Skälig levnadsnivå

Kammarrätten skrev i sitt beslut att: "När någon söker hemtjänst under en tillfällig vistelse i en annan kommun är det ordinarie bosättningskommun som ska pröva om hemtjänst behövs för att personen ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå". Det är detta med "skälig levnadsnivå", beskrivet i Socialtjänstlagen, som Halmstad nu vill ta vidare till Högsta förvaltningsdomstolen. Kommunen menar att det bör prövas om samma regler som vanligt gäller under en kris eller pandemi och i synnerhet då äldre och personer i riskgrupper uppmanades att hålla avstånd och inte resa.

– Socialtjänstlagen är en ramlag och sedan 80-talet har begreppet skälig levnadsnivå fått både ris och ros. Vid normala samhällsförhållanden är det en självklarhet att hemtjänstinsats utförd i en annan kommun ingår i skälig levnadsnivå, säger Gabriela Arvidsson, myndighetschef på hemvårdsförvaltningen i Halmstads kommun, i ett pressmeddelande och fortsätter:

Allvarligt läge

– Däremot är frågan vad som gäller då samhällsförhållanden var långt ifrån normala. Det rådde ett allvarligt läge med omfattande restriktioner och kritisk smittspridning av en helt ny allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom i hela landet. Kommuner och regioner var i krisstabsläge. Hur långt sträcker sig då socialtjänstlagens skäliga levnadsnivå och hur mycket får insatsens lämplighet eller olämplighet påverka rätten till bistånd?

Det är nu upp till Högsta förvaltningsdomstolen att meddela prövningstillstånd, men enbart några få procent av överklaganden når dit.

Publicerad:

LÄS VIDARE