”PK8303:s motorer slog i marken vid första landningen”

Bilder sägs visa släpspår på landningsbanan i Karachi

Av: Niklas Eriksson

Publicerad:
Uppdaterad:

Flight PK8303 kraschade genom taken i bostadsområdet i Karachi.

Nu rapporteras att planet vid första landningsförsöket tagit mark med landningsställen infällda.

Nya bilder visar vad som sägs vara släpspår efter motorerna på landningsbanan.

Klockan 14.34 den 22 maj gick Pakistani International Airlines flight PK8303 ner för den planerade landningen i Karachi.

Minuter senare störtade planet ner från himlen och kraschade in ett tätt bebyggt bostadsområde.

– Efter kraschen var det eld överallt, du kunde inte så någonting, säger Muhammed Zubair, en av två överlevande av de 99 personerna som fanns ombord.

Nu kommer rapporter om att Airbus-planets öde kan ha beseglats vid just det första landningsförsöket.

– Kaptenen på flight PK8303 genomförde två försök att landa planet. Vid det första verkar det som att Airbus A320-planets landningsställ fortfarande var indragna när det närmade sig landningsbanan, säger en källa inom Pakistans flygmyndighet CAA till pakistanska Express Tribune.

Pakistansk tv visar skrapmärken på landningsbanan i Karachi.

Under söndagen kom bilder som sägs visa hur planet och dess motorer slagit i backen vid det första försöket att ta mark på den tre kilometer långa landningsbanan på Karachis flygplats.

Skadorna syns från cirka 1 370 meter in på landningsbanan fram till cirka 2 130 meter.

– Vi misstänker att det här är skador som uppkommit när planets motorer släpades mot marken, säger källan till Express Tribune

– Vid 4 500 fots markeringen noterade vi vad vi tror är märken från den vänstra motorn. Den högra motorn verkar ha tagit i marken vid 5 500 fotsmarkeringen.

4 500 fot motsvarar cirka 1 370 meter och och 5 500 är närmare 1 680 meter.

Piloten ska därefter ha tagit upp planet igen och försökt att genomföra en ny landning. Men misslyckats även denna gång och till slut kraschade planet ner bland husen.

Under de ödesdigra minuterna mellan det första försöket fram till kraschen ska piloten också ha larmat ut ”mayday” och uppgett att båda motorerna var utslagna.

– Det är möjligt att skadorna som åsamkades motorerna när det tog i landningsbanan ledde till att de havererade, det kan även ha fått dem att fatta eld, säger källan till Express Tribune.

Tidningen skriver också att det på inspelningen av nödsamtalet från planets cockpit hörs ett pipande ljud. Enligt före detta piloter är ljudet en varningssignal som ljuder när landningsstället inte fungerar korrekt på en Airbus A320.

Publicerad:

LÄS VIDARE