Försvarsmaktens tabbe i jobbannonsen – bryter mot lagen

Av: Sophie Tanha

Publicerad:
Uppdaterad:

När Försvarsmaktens regemente i Skaraborg skulle anställa en ny avdelningschef gjorde någon ett allvarligt fel i platsannonsen.

Mitt i annonsen står det inom parentes att formuleringen bör ändras för att bättre passa en person de redan har i åtanke för tjänsten.

– Det råder ingen tvekan om att det här hanterats helt fel, säger pressekreterare Therese Fagerstedt.

Att personalledande erfarenheter med goda ledaregenskaper krävs för tjänsten som Försvarsmaktens chef till garnisonsavdelningen i Skaraborgs regemente är föga förvånande.

Mer bekymmersamt är däremot att det i platsannonsen stod att någon vid namn Henric saknar just den erfarenheten, vilket fått personen som skrivit annonsen föreslå att ledarerfarenheter bara ska bedömas som merit, inte krav.

Mitt i annonsen dyker namnet Henric upp.
Foto: Skärmdump
Mitt i annonsen dyker namnet Henric upp.

Bryter mot lag

– Sättet den här annonsen skrevs på är inget annat än fel, säger Försvarsmaktens pressekreterare Therese Fagerstedt.

På statliga myndigheter som Försvarsmakten finns lagar om hur nyrekrytering ska gå till. Enligt lagen om offentlig anställning måste nya tjänster kommuniceras ut och man får bara utgå från sakliga grunder som förtjänst och skicklighet.

– När vi rekryterar ska man alltid utgå från organisationens behov av kunskap och kompetens. Det ska inte utgå från olika individer, utan man ska se över ansökningarna som kommer in och bedöma vem som är bäst lämpad för jobbet, säger Therese Fagerstedt.

Rekryteringen avbröts

Strax efter att annonsen lades upp på Arbetsförmedlingens platsbank togs den ner och rekryteringen avbröts. Förbandet ska införa nya rutiner för att enhetschefer inte ska ha enskilt ansvar för rekryteringar.

– Den ansvariga enhetschefen har haft ett enskilt samtal med förbandschefen, som också pratat med alla enhetschefer om att det inte är acceptabelt att utforma annonser utifrån önskade individer, säger Therese Fagerstedt.

– Vi gör en internutredning för att se hur det har kunnat brista så som det har gjort.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN