Frånvaro i skolan – kommunen ger föräldrar vite

Av: Nicole Gustafsson

Publicerad:

Föräldrar till barn och unga i Vadstena kan tvingas betala vite om deras barn inte uppfyller skolplikten.

– Det ska vara kännbart. Sedan är det upp till förvaltningsrätten att bedöma om det är rimligt, säger kultur- och utbildningsnämndens ordförande Göran Fältgren (S) till Motala Vadstena Tidning.

Skolplikten i Sverige är obligatorisk, och om eleven uteblir så sätts en handlingsplan in. Men Vadstena kommun vill även kunna ge vite till föräldrar vars barn uteblir från sina lektioner.

Kultur- och utbildningsförvaltningen har nämligen tidigare i år fattat beslut om att vårdnadshavarna till en elev ska betala ett vite på 5 000 kronor var i veckan om eleven inte fullgör sin skolplikt.

– Det ska vara kännbart. Sedan är det upp till förvaltningsrätten att bedöma om det är rimligt. Det är egentligen bara ett förslag från kommunen, säger kultur- och utbildningsnämndens ordförande Göran Fältgren (S) till Motala Vadstena Tidning.

Lättare att åtgärda frånvaro i tidigt stadium

Vid frånvaro från skolan finns klara rutiner om hur man ska gå till väga för att lösa problemet. Normalt brukar det också lösa sig på et tidigt stadium.

– Ju tidigare man upptäcker frånvaron desto lättare är det att åtgärda, säger Johan Wernström, bildningschef i Vadstena kommun, till tidningen.

Men i fallet då Vadstena kommun delat ut vitet på 5000 kronor menar de att elevens frånvaro inte gått att lösa på annat sätt. Beslut anses därför vara nödvändigt för att eleven ska få rätt till sin utbildning.

Både skolans representanter och vårdnadshavarna fick ge sin version innan beslutet om vitesföreläggande lades. Ärendet ligger nu hos förvaltningsrätten som ska fatta beslut om vite och nivån på vitesbeloppet.

Publicerad:

LÄS VIDARE