Nyheter

Många fullföljer inte studieplaner

Av: 

TT

Många gymnasieungdomar vill studera vidare efter gymnasiet. Men betydligt färre förverkligar planerna. Arkivbild.
Många gymnasieungdomar vill studera vidare efter gymnasiet. Men betydligt färre förverkligar planerna. Arkivbild.

NYHETER

Trots att många gymnasieungdomar planerar att studera vidare är det betydligt färre som faktiskt påbörjar högskolestudier efter studentexamen.

I en enkät fick sistaårselever som studerade på gymnasiet 2019/2020 svara på frågor om de tänkte fortsätta sina studier efter gymnasiet. En majoritet av ungdomarna, 61 procent, svarade att de planerar att påbörja högskolestudier inom tre år.

Men av gymnasieelever som slutförde sina gymnasiestudier läsåret 2015/2016 var det bara 46 procent som börjat på högskolan inom tre år.

"Detta tyder på att studieplanerna och det faktiska valet att börja studera kan skilja sig åt. Det innebär samtidigt att det här finns potential för att rekrytera fler till högre studier", säger Fredrik Svensson, utredare på Universitetskanslersämbetet (UKÄ), i ett pressmeddelande.

Resultatet av enkäten har sammanställts gemensamt av Centrala studiestödsnämnden, Universitets- och högskolerådet och UKÄ. Av rapporten framgår också att intresset för högskolestudier varierar beroende på gymnasieungdomarnas bakgrund. De som är minst intresserade är män födda i Sverige, de som har föräldrar med lägre utbildning och de som läser på yrkesprogram.

De som är mest intresserade av högskolestudier är utrikesfödda kvinnor, de med högutbildade föräldrar och de som läser på högskoleförberedande program.

"Det innebär att snedrekryteringen till högskolan grundläggs förhållandevis tidigt", säger Fredrik Svensson.

ANNONS EXTERN LÄNK

Kickstarta hösten hos MEDS – fina kampanjer på allt du behöver här!

MEDS

Publisert: