Oro för Borneos djurliv vid huvudstadsflytt

Av: TT

Publicerad:
1 av 4 | Foto: /TT
Den nya huvudstaden ska anläggas i den östra delen av Kalimantan, som är namnet på den indonesiska delen av ön Borneo som landet delar med Malaysia och Brunei.

Jakarta sjunker och Indonesien vill bygga en ny huvudstad ­– en "smart stad i skogen" på Borneo.

Men miljöorganisationer oroas över hur flytten kommer att påverka djurlivet på ön, som är hem för flera utrotningshotade arter.

Mångmiljonstaden Jakarta är överbefolkad, nedsmutsad och riskerar att sjunka. Det var budskapet när president Joko Widodo lade fram förslaget om att flytta Indonesiens huvudstad från Jakarta till Kalimantan – den indonesiska delen av ön Borneo, en glest befolkad region tidigare främst förknippad med regnskog och orangutanger.

– Det är en av de platser på jorden som fortfarande har ett hyfsat sammansatt regnskogsbälte. Det är verkligen ett av de få biologiska mångfaldsområden som vi har kvar, säger Olle Forshed, regnskogsexpert hos Världsnaturfonden (WWF).

Den nya huvudstaden ska bli en "smart stad i skogen", lovar Widodo. Det är ett löfte som antyder något helt annat än Jakarta, där undermålig stadsplanering har skapat trafikstockningar, överbefolkning och svåra luftföroreningar.

Hotade arter

Men löftet innebär också orosmoln, enligt miljöorganisationer. Kalimantan inrymmer nära tre miljoner hektar skyddad skog med en av världens största biologiska mångfalder, och är hem åt bland annat den utrotningshotade orangutangen, Borneoelefanter, malajbjörnar, trädleoparder och näsapor. Den nya staden ska dock inte anläggas i de centrala områden som hyser mest värdefull skog, utan i östra Kalimantan där årtionden av avskogning och skövling redan har decimerat regnskogen – framför allt för att ge plats åt palmoljeplantager och kolbrytning.

– Av de föreslagna alternativen har man valt det bästa. Det är väldigt positivt att man har lyssnat på olika organisationer, gjort en gedigen undersökning och kommit fram till att inte lägga staden i områden där värdefull natur skulle behöva avskogas. Det ger hopp för orangutangerna, säger Olle Forshed.

Enligt WWF förlorade Kalimantan, som tidigare var så gott som täckt av regnskog, drygt hälften av sin skog mellan 1985 och 2001 – en yta nästan lika stor som Belgien.

Sjunkande stad

För den nya huvudstaden har Widodo satt av 180 000 hektar statlig mark som ska ge plats åt regeringsbyggnader och runt 1,5 miljoner människor.

– Självklart kommer en sådan här stad få stora inverkningar på närområdena med massa människor och massiva konstruktioner. Det kommer att leda till utveckling i området, till exempel skog som konverteras och ett utvecklat vägnät, vilket tär på miljön på olika sätt, säger Forshed.

Jakarta är en av de snabbast sjunkande städerna i världen, något som delvis tros bero på okontrollerat bruk av grundvattnet. Delar av staden sjunker runt 25 centimeter om året, enligt BBC.

– Flytten kommer att innebära miljöpåverkan. Jakarta har drabbats hårt av föroreningar, vattenbrist och översvämningar. Vi vill inte ha de här problemen i den nya huvudstaden, säger Jasmine Puteri vid Greenpeace i Indonesien till Reuters.

Frågetecken kvarstår

Olle Forshed på WWF hoppas att den nya huvudstaden kommer att innebära att Indonesien på allvar tar itu med att bevara den värdefulla regnskog som ännu finns kvar i Kalimantan. Men många frågetecken kvarstår kring hur staden ska bli hållbar när området genomgår en kraftig ekonomisk utveckling.

– Man måste jobba för att behålla den skog som finns kvar. Det kommer att vara avgörande för vattenförsörjningen och de bränder som ofta drabbar Borneo. Att behålla skogstäcket är en garant för att det inte ska brinna, säger han och fortsätter:

– Hur man kommer att lösa energifrågan vet jag inte, men hur den lösningen ser ut kommer att ha en avgörande betydelse för staden och dess miljöpåverkan.

Publicerad: