Ikea återkallar mugg – kan avge kemikalier

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Ikea återkallar en indisk-tillverkad resemugg som heter ”Troligtvis”

Den har för höga halter av en kemikalie som kan ge nedsatt reproduktionsförmåga.

Ikea stoppar försäljningen av resemuggen ”Troligtvis”. En testrapport har visat att den överstiger gränsvärdena för dibutylftaltat (DBP).

Möbeljätten har sedan flera år förbjudit ftaltater i produkter som kommer i kontakt med mat. De används som mjukgörare i plast och gummi.

Dibutylftalat är giftigt och kan ge nedsatt fortplantningsförmåga och fosterskador, enligt Kemikalieinspektionen. DBP är också klassificerad som miljöfarlig och mycket giftig för vattenlevande organismer.

Ikea uppger dock att ”risken för en omedelbar negativ hälsopåverkan är mycket låg.”

”Troligtvis” resemugg har sålts sedan oktober 2019. Ikea uppmanar alla kunder som har en resemugg märkt “Made in India” att lämna tillbaka resemuggen till valfritt Ikea-varuhus för återbetalning. Kvitto behövs inte, skriver Ikea i pressmeddelandet.

Muggen ”Troligtvis” återkallas.
Foto: Pressbild Ikea
Muggen ”Troligtvis” återkallas.
Publicerad:

LÄS VIDARE