Åtal för Göteborgsbomber kan ändra lagen

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 4 | Foto: Polisen
De två dömda tjugoåringarna, till vänster på bilden, deltog i slutet av augusti i en paramiltär kurs i Ryssland hos Partizans. Bild ur polisens förundersökning.

Tre bombdåd av tre nazister riktade mot syndikalisterna och två flyktingboenden kan inte klassas som terroristbrott, enligt åklagaren. Ett beslut som kan leda till att lagen ses över.

– Visar det sig att det finns oklarheter på det här området så är jag öppen för att ytterligare förtydliga lagstiftningen, säger inrikesminister Anders Ygeman till TT.

Från november till slutet på januari iscensattes tre bombdåd i Göteborg, ett mot Syndikalisternas lokaler och två mot flyktingboenden. Vid ett av attentaten fick en anställd livshotande skador. Nu åtalas tre män som misstänks ligga bakom dåden.

Borde kallas terrorbrott

Åklagaren bedömer dock att dåden inte kan betraktas som terroristbrott.

– Vi har inte heller kunnat hitta något som knyter attentaten mot flyktingsförläggningarna till någon särskild befolkningsgrupp som lagen kräver. Och då finns det inte möjlighet att bedöma det som terroristbrott, säger åklagaren Mats Ljungqvist till TT.

Terrorismforskaren Magnus Ranstorp tycker dock att åklagaren borde ha gjort ett försök inför rätten.

– Jag tycker det är olyckligt. Generellt är det ett terrorbrott. De har gått systematiskt tillväga och syftet är att injaga fruktan i befolkningen. Men jag förstår att man valt en väg som är juridiskt lättare att nå en fällande dom, kommenterar terrorismforskaren Magnus Ranstorp till TT

– Risken är att människor frågar sig om det bara är jihadister som åtalas enligt terroristlagen.

Skydd i terrorlagstifningen

Inrikesminister Anders Ygeman är noga med att inte kommentera åklagarens beslut.

– Jag kan ju inte och får inte. Men lagstiftarens intention när man använde ordet befolkningsgrupp i stället för folkgrupp har jag uppfattat som att flyktingar är en sådan befolkningsgrupp som lagstiftaren tar sikte på, säger Ygeman till TT.

TT: På vilket sätt skulle man kunna förtydliga?

– Det skulle i så fall vara att man ändrar i lagstiftningen. Det är viktigt att befolkningsgrupper i Sverige upplever att de har det skydd i terrorlagstiftningen som krävs, säger inrikesministern.

Tränade i Ryssland

Åtalat innehåller också uppgifter om att de två yngre männen i slutet av augusti 2016 varit i St Petersburg för para-militär träning. De har deltagit i ett läger arrangerat av Partizan och den Ryska Imperiska Rörelsen som bland annat deltagit på ryska sidan i strider i Ukraina.

– Det är ett viktigt indicium att de två åker i väg till Ryssland, genomför en ganska avancerar militär utbildning, där de övar med kalasjnikov och makarov utanför St Petersburg, säger Mats Ljungqvist.

– Det finns internationella kopplingar inom vit maktmiljön. Med vem eller vilka kontakter finns, hur de till går vi inte in på, säger Karl Melin pressekreterare på Säpo med anledning av att de deltagit i utredningen bland annat på den punkten.

LÄS OCKSÅ

Nordens farligaste - Det vita raseriet

Publicerad: