Nyheter

Glukoskontroll minskar risken för cancer

Av: 

TT

De med fetma och diabetes typ 2 som via blodprov håller koll på att blodsockret är under gränsvärdena, löper radikalt mindre risk att drabbas av cancer. Arkivbild.
De med fetma och diabetes typ 2 som via blodprov håller koll på att blodsockret är under gränsvärdena, löper radikalt mindre risk att drabbas av cancer. Arkivbild.

NYHETER

Cancerrisken minskar radikalt för sjuka i fetma och diabetes typ 2 som har normaliserat blodsocker. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet.

Att varaktig viktminskning i sig tycks skydda mot cancer, är känt sedan tidigare. Men en ny studie visar att cancerfallen blir radikalt färre bland de med fetma och diabetes typ 2, om de har en bra glukoskontroll.

Studien är gjord av Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Forskarna studerade en grupp om 393 personer med diabetes typ 2 som genomgick fetmakirurgi, och jämförde med en kontrollgrupp på 308 personer med samma grundförutsättningar, alltså grav fetma och diabetes typ 2, men som inte fetmaopererades.

I kirurgigruppen var det cirka 17 procent, som utvecklade cancer parallellt med en påtaglig viktnedgång. Motsvarande i kontrollgruppen var 24 procent.

Den största skillnaden sågs dock när man analyserade cancerrisken hos alla patienter som uppnådde normal glukoskontroll, det vill säga hade blodsockervärden som låg under gränsvärdena för diabetes typ 2, och inte återinsjuknade i diabetes inom loppet av tio år. Där drabbades bara 12 procent av cancer jämfört med 22 procent i gruppen som hade återfått sin diabetes under samma tid. Resultaten visar på en 60-procentig riskminskning för cancer i gruppen som bibehöll normal glukoskontroll.

ANNONS

Jämför el och sänk din elkostnad på några få minuter via Compricer nu!

Extern länk från Compricer

Jämför här!

Publisert: