Bildbevisen: Sprängningar bakom gasläckorna i Östersjön

Bilder bevisar att gasledningarna Nord Stream 1 och 2 förstördes av sprängladdningar. Men ett mysterium kvarstår. Björn Lund, universitetslektor i seismologi, har svårt att förstå hur två rör med flera kilometers inbördes avstånd kan förstöras av samma explosion

”Experten avslöjar: 95 procent säker”
”Ser ungefär ut som när någon har sprängt en mina”
Teorin: Kan bli följdverkningar längre bort