Risk för åska och bränder i södra Sverige

Av: Joakim Magnå

Publicerad:
Uppdaterad:

SMHI flaggar för åska och skogsbränder i stora delar av sydöstra Sverige.

Väderinstitutet har utfärdat en så kallad risk.

Enligt SMHI finns det risk för ”mycket omfattande och frekvent åska” i länen Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar, Jönköping och Östergötland.

”Osäkerheten i väderutvecklingen är dock stor. Om prognoserna blir säkrare kan den ersättas av en varning”, skriver SMHI på sin hemsida.

Åskan innebär också att risken för bränder i skog och mark är stor i de berörda länen. Det gäller även på Öland och Gotland.

”Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus”, skriver SMHI.

Ovädret beror på ett lågtryck över Norska havet. De tillhörande åsk- och regnfronterna rör sig från sydväst över landet.


Fakta: SMHI:s varningsklasser


Risk för mycket besvärligt väder (Risk)


En risk är ingen varning. Risk används vid större osäkerheter i väderutvecklingen. Osäkerheten kan ligga i fenomenets styrka eller geografiska omfattning. Om osäkerheten i prognosen minskar kan en risk övergå i en varning.

 
Varning klass 1 – Besvärligt väder

Väderutveckling väntas som innebär vissa risker för allmänheten och störningar för en del samhällsfunktioner.


Varning klass 2 – Mycket besvärligt väder


Väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas följa ny information på internet, radio eller tv.


Varning klass 3 – Extremt väder


Mycket extremt väder väntas som kan innebära stor fara för allmänheten och mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa ny information på internet, radio eller tv.


Hälla: SMHI

Publicerad:

LÄS VIDARE

ÄMNEN I ARTIKELN