Karolinska-rapporten: ”Utredarna verkar ha köpt chefernas linje”

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Karolinska-utredningen kunde inte fastslå diskriminering på antisemitisk grund.

Det framkommer i rapporten efter larm om trakasserier mot judiska läkare på Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

– Min huvudman anser att utredarna köpt cheferna linje, säger advokaten Sebastian Scheiman.

Flera judiska läkare har vittnat om trakasserier på etnisk grund på en av de mest prestigefulla kliniker i Sverige av en överläkare. Den utpekade överläkaren, som under 2014 var de judiska läkarnas chef, publicerade flera inlägg på Facebook som klassats som antisemitiska av flera namnkunniga experter på antisemitism så som Svenska kommittén för antisemitism (SKMA).

Efter flera misslyckade utredningar inledde Karolinska universitetssjukhuset i Solna ytterligare en utredning efter att den internationella människorättsorganisationen Simon Wiesenthal center riktat skarp kritik mot sjukhusets ledning.

Först nio månader efter den judiska läkarens senaste anmälan om trakasserier inledde Karolinska ytterligare en utredning, med hjälp av den redan upphandlade advokatbyrån Flood Herslow Holme. Ett 70-tal i personalen har intervjuats de senaste månaderna.

1 av 2 | Foto: Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN

Karolinskas ledning har tidigare anklagats för att ha ignorerat problemet på den utpekade avdelningen. I utredningen konstateras att deras agerande efter att ha mottagit anmälan om trakasserier inte har varit tillräckligt och att en extern utredning borde ha tillsatts redan i slutet av mars 2018. Man konstaterar också att chefen på avdelningen varit för passiv, att överläkaren publicerat antisemitiska inlägg och att det förekommit trakasserier.

– Det är ett omfattande arbete. Utredningen bekräftar vår bild av av påtagliga problem i arbetsmiljön som finns på den enhet som utretts. Karolinska kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra arbetsmiljön på enheten och för de berörda personerna, säger tf. sjukhusdirektören Annika Tibell.

”Han kallade oss judeghettot”

Aftonbladet har tidigare varit i kontakt med den judiska läkaren som anmälde den utpekade överläkaren redan under sommaren 2017, och nu senast i februari 2018. Överläkaren, som då var den anmäldes chef, ska också ha kommit med raljerande och stereotypa kommentarer om judar.

– Det har också hänt att personen sagt ”där går det judiska ghettot” när personen mötte mig och en judisk kollega. Jag och mina judiska kollegor är inte lättkränkta, men det här i kombination med alla utestängningar och repressalier återspeglar det personens syn på judar, sa han då.

Hans advokat Sebastian Scheiman har drivit ärende mot Karolinska sedan i början av 2018. Det pågår även en DO-utredning kring Karolinskas hantering i ärendet, men i Karolinskas utredning har de inte kunnat fastslå att diskrimineringen skett på antisemitisk grund.

– I rapporten framkommer det att hans chef har delat antisemitiska bilder på Facebook och att det förekommit trakasserier, men rapportens slutsats är ändå att besluten så som repressalier och utestängningar mot min klient inte är grundade på antisemitism eller diskriminering enligt lagen, säger Sebastian Scheiman.

”Skulle haft till fredag på oss”

Sebastian Scheiman är också starkt kritisk till att de inte fick komma med synpunkter innan rapporten lämnades över till Karolinska och därmed blev en offentlig handling. De har nu fram till på fredag att lämna synpunkter innan rapporten blir slutgiltig.

– Vi hade förväntat oss att vi skulle få lämna synpunkter innan de blev offentlig men nu blev det inte så. Min huvudman anser att utredarna i stor utsträckning har köpt chefernas uppfattning kring hur det har varit. Och att man i liten utsträckning har lyssnat på hans synpunkter. Jag hoppas för allas del att sjukhuset häver de repressalier som fortfarande kvarstår mot honom och att han kommer få möjlighet att operera inom sitt specialistområde igen, säger Sebastian Scheiman.

Rapporten: ”Aggressiv jargong”

Aftonbladet har tidigare avslöjat larm om maktmissbruk och mobbing från flera i chefsposition på den utpekade avdelningen - något som utredningen också bekräftar. Rapporten visar exempel på en aggressiv jargong och rädsla för repressalier.

– Det är en kultur där det är okej att mobba, kränka och komma med rasistiska uttryck, säger en i sjukhuspersonalen till Aftonbladet.

– Jag har sett flera läkarkollegor som blivit så illa behandlade att de gråter på arbetet, säger en medarbetare till Aftonbladet.

Den utpekade överläkaren har sedan i början av november tagit en ”time out” från sitt arbete på sjukhuset. Enligt Annika Tibell, tf. sjukhusdirektör kommer sjukhusledningen inte vidta några åtgärder innan rapporten anses vara helt klar.

– Vi kommer inte ta slutgiltig ställning innan vi fått in anmälarens synpunkter, säger hon.

Texten har uppdaterats. En felaktig beskrivning av en av de delade bilderna som ingick i utredningen har tagits bort.

Publicerad:

LÄS VIDARE