Hamid, 36, byggde bostäder till hundra studenter i Afghanistan

Av: Tove Björnlundh

Publicerad:
Uppdaterad:

GÖTEBORG/KABUL. Han kallas ”Rektor Hamid”, och lyckades vända en skola i förfall. Men hans engagemang för utbildningsfrågor sträcker sig bortom nationens gränser. Hamid Zafar har byggt ett eget studentboende i Afghanistan.

– Jag sätter mitt hopp till den unga generationen.

Hamid Zafar, 36, utsågs nyligen till Årets svensk av tidningen Fokus, bland annat för att han som rektor för Sjumilaskolan i Göteborg lyckades vända en nedåtgående spiral av låga studieresultat och skadegörelse med hjälp av en fast handlingsplan och högre förväntningar på eleverna.

I dag är han Barn- och utbildningschef i Mullsjö kommun, men kämpar också för bättre skolgång för Afghanistans unga med hjälp av Svenska Afghanistankommittén, SAK. En biståndsorganisation med över 6 000 afghaner anställda som bland annat driver skolor, kliniker och utbildning för barnmorskor.

Vågar inte skicka döttrar till skolan

– Jag har precis varit på plats för att se några av SAK:s verksamheter i Kabul och Mazar-e Sharif. Vi besökte olika skolor och verksamheter, bland annat en ortopedverkstad som tillverkar proteser och rullstolar för barn som lider av polio eller blivit skadade av minor.

1 av 2 | Foto: Privat
Hamid Zafar flydde från Afghanistan till Sverige med sin familj som femåring. Nu vill han hjälpa.

Ett stort problem för skolorna i Afghanistan är att det inte finns tillräckligt bra lokaler.

– Den skolan vi besökte hade 3 500 elever som läste i tre skift, eftersom de inte hade plats att ha dem där en hel dag. Det begränsar så klart utbildningen, den blir väldigt korthuggen.

Hur ser situationen ut för flickors utbildning?

– Den är så klart en utmaning. Det är ett begränsat säkerhetsläge, speciellt ute på landsbygden. Om flickorna har långa avstånd till skolan så är det ofta föräldrarna av rädsla inte skickar sina döttrar till skolan.

SAK har olika utbildningsinsatser speciellt riktade till flickor och i dag är en majoritet av eleverna i deras skolor flickor.

– Det är väldigt positivt. Vi har också satsat på att utbilda kvinnliga lärare. För det är ett väldigt patriarkalt och traditionellt samhälle. Då underlättar det om man har kvinnliga lärare.

Flydde själv från Afghanistan

Hamid har själv koppling till landet då han och hans familj flydde från Afghanistan till Sverige när han var fem år, för att komma undan Sovjets ockupation. I dag vill han se en bättre framtid för landet.

– Afghanistan har präglats av 40 år av krig och konflikter. Miljontals människor är på flykt och en stor del av befolkningen är traumatiserade. De som är i maktposition nu har varit en aktiv del av att söndra och förstöra landet.

Men han tror på framtiden.

– Jag sätter mitt hopp till landets framtid, de unga killarna och tjejerna som utbildas nu. Man ser tydliga signaler på en annan framtidsanda. Afghanistan var ett ganska isolerat land tidigare. Men den unga generationen använder sig av sociala medier. De utbyter tankar och idéer och åsikter på ett annat sätt än deras föräldrars generation.

– Här finns en stor potential att skapa ett nytt samhälle. I rätt riktning med demokrati, mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter och rätten till allas utbildning.

Han byggde ett studentboende

För att göra verklig skillnad för studenterna har Hamid och hans far byggt ett eget studentboende i provinsen Wardak sydväst om Kabul.

– Min far hade för många år sedan köpt en bit land men använde den inte. Som en slump så byggde man ett universitetet på andra sidan motorvägen. Då tänkte vi att vi kunde använda marken till något som är till nytta för studenterna.

I dag bor det cirka 100 studenter där, gratis. Det är ett enkelt boende men de har nyligen byggt ut med solceller, hygienfaciliteter och rent vatten.

– Många kommer från avlägsna provinser och det kan vara svårt att åka hem för säkerhetsläget. Vad är bättre än att satsa på studenter?

En annan anledning är att undvika ett så kallat ”brain drain”, där den välutbildade delen av befolkningen väljer att lämna landet.

– Många har begränsad tilltro till landets möjligheter. Studentboenden är ett sätt för oss att dra vårt strå till stacken. Kan vi satsa på landets framtid så är det en god ansträngning.

Publicerad: