Utredning efter skogsbranden: ”Sverige inte tillräckligt rustat”

Av: Josefin Silverberg

Publicerad:
Uppdaterad:

I dag tog inrikesminister Mikael Damberg (S) emot Skogsbrandsutredningens slutbetänkande om sommarens omfattande skogsbränder.

– Även om det gick bra i somras måste vi göra slutsatsen att Sverige inte är tillräckligt rustat för kommande skogsbränder, säger utredaren Jan-Åke Björklund.

Flera utredningar gjordes efter den stora branden i Västmanland 2014. Skogsbrandsutredningen lade fram ett antal förslag till åtgärder men när bränderna slog till i somras hade bara fyra av åtta påbörjats.

1 av 3 | Foto: Niklas Hagman

– Skogsbrandutredningen ledde inte till något. Man tog bara emot den men gjorde inget särskilt, den ledde inte till något lagförslag, har Jan-Åke Björklund tidigare sagt till Dagens Nyheter.

Prioriterad fråga

Han ledde räddningstjänstutredningen som den stora skogsbrandsutredningen ansåg vara nödvändig och som bland annat föreslog krav på bättre samverkan mellan kommunerna och större möjlighet att skala upp och få bättre förutsättningar.

Han är också den som lett den nya skogsbrandsutredningen som under onsdagen lämnade över sitt slutbetänkande till Mikael Damberg.

– Regeringen kommer att prioritera beredningen av den här frågan. Min avsikt är att skicka det på remiss redan under nästa vecka, säger Damberg.

Inte tillräckligt rustat

– Inga väsentliga samhällsfunktioner slogs ut, inga människor skadades allvarligt men en brandman dog i en fallolycka i samband med en brand. För många enskilda skogsägare var det katastrof och flera hundra människor fick utrymmas. Även om det gick bra i somras måste vi göra slutsatsen att Sverige inte är tillräckligt rustat för kommande skogsbränder, säger utredaren Jan-Åke Björklund.

Räddningstjänsterna ensamma ska inte behöva hantera den här typen av stora händelser menar utredaren. På vissa håll fungerade det bra medan andra mindre räddningstjänster var hårt belastade.

– Den viktigaste bristen gäller de små kommunerna som inte ingår i ett system med ständig beredskap. Ljusdal har fått framstå som exempel på svårigheterna för en liten kommun. Den här lilla räddningstjänsten hade inte en chans att klara det här, hade de varit inne i ett system hade det gått mycket bättre, säger Jan-Åke Björklund.

”Statens tillsyn ska skärpas”

Han räknar upp ett antal förslag som ingår i slutbetänkandet. Lagändringar som innebär att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska få föreskriva hur handlingsprogrammen för räddningstjänsterna ska se ut, där varje räddningstjänst måste beskriva hur de ska klara krissituationer, själva eller i samverkan med andra och att MSB ska få tydligare mandat att fördela resurser.

Ett annat förslag är att kunna anlita andra än kommunala aktörer i större grad än i dag. Med dagens regler behöver man ha ett avtal med kommunen för att rycka in i en brandsituation.

Ytterligare ett förslag gäller att alla kommuners räddningstjänster måste vara ansluten till ett större system som har ständig beredskap. Utredaren förelår också att statens tillsyn över räddningstjänsterna ska skärpas.

”Huvudsaken är att plan finns”

– Genomför staten det här och räddningstjänsterna rustas kommer vi ha mycket större möjlighet att klara det här i framtiden. Hade räddningstjänstutredningens förslag varit på plats i somras så hade det gått bättre, säger Jan-Åke Björklund.

Han vill inte ta ställning till om Sverige behöver egna släckningsplan.

– Huvudsaken är att de finns. Det kan vara bra såklart att vi som kombination med privata helikoptrar och försvarets flyg har möjlighet att ta in plan från EU. Men det är inte min sak att säga.

Moderaternas talesperson i frågan anser att det finns skäl att agera snabbt för att verkställa förslagen.

–Skogsbrandsutredningen bekräftar de problem vi moderater har påtalat. Det behövs tydliga mandat för att säkerställa att kommuner och andra vidtar åtgärder och agerar kraftfullt för att förebygga och ingripa vid skogsbränder i framtiden. Nu måste regeringen agera snabbt för att säkerställa en bättre beredskap till sommaren, säger Beatrice Ask (M), försvarspolitisk talesperson.

LÄS OCKSÅ

UNIKA BILDER: Inifrån den förbjudna zonen – Ljusdal efter branden

Publicerad:

LÄS VIDARE