Vaccinet stoppades efter Christinas död

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Efter 61-åriga Christinas dödsfall stoppade Folkhälsomyndigheten tillfälligt Astra Zenecas vaccin.

Nu används vaccinet igen men bara till personer över 65 år.

Två veckor efter Christinas död, den 16 mars, stoppade Folkhälsomyndigheten tillfälligt vaccineringen med Astra Zenecas covidvaccin. Man kallade stoppet en försiktighetsåtgärd.

Drygt en vecka senare togs beslut om att börja använda det igen. Men nu endast till äldre.

När Aftonbladet frågar vilka åtgärder som vidtagits efter Christinas död svarar FHM så här i ett mejl:

”Folkhälsomyndigheten har analyserat den data som kommit in. Den 25 mars beslutades att vaccinet i nuläget endast ska ges till personer över 65 år.”

Varför rekommenderade ni vaccinet till personer under 65 år tidigare?

”Beslutet fattades utifrån den riskbedömning som gjorts grundad på tillgänglig data.”

Efter analys har Läkemedelsverket tagit upp Christinas dödsfall i den utredning om allvarliga biverkningar som genomförs av EMA, Europeiska läkemedelsmyndigheten.

Den 7 april konstaterade EMA att blodproppar tillsammans med ovanligt låg nivå av blodplättar ska listats som en mycket ovanlig biverkan av Astra Zenecas vaccin.

Astra Zeneca uppger i mejl till Aftonbladet att man inte vill uttala sig om Christinas dödsfall. De skriver att:

”Astra Zeneca vill framföra de djupaste kondoleanser till familjer, vänner och närstående till alla de människor som gått bort under denna pandemi. Oavsett varför människor blir allvarligt sjuka eller går bort är det mycket sorgligt.”

När Aftonbladet frågar hur Astra Zeneca agerat efter att en kvinna utan underliggande sjukdomar dött efter vaccinering och varför man rekommenderade vaccinet till personer under 65 år tidigare svarar man så här:

”Vi arbetar oförtröttligt med att öka kunskapen om vaccinet och för att bekämpa denna globala hälsokris.”

Samt att: ”Det är inte vi som företag som godkänner eller rekommenderar hur ett läkemedel skall användas, därför rekommenderar jag dig att ställa de frågorna till Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och/eller EMA.”

61-åriga Christina dog efter att hon fått vaccin mot covid-19.
Foto: KRISTER HANSSON
61-åriga Christina dog efter att hon fått vaccin mot covid-19.
Publicerad:

LÄS VIDARE