Ny svensk studie: De drabbas värst av långvarig corona

Sedan pandemins start har många sjuka i covid-19 larmat om att de lidit av långvariga symptom. Nu visar en svensk studie att långvariga symptom efter covid-19 inte är ovanligt.

De drabbas värst av långvarig corona

Åldersgruppen som löper störst risk

”Stor grupp som kommer drabbas länge”