Orkanen Laura avtar i styrka

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Orkanen Laura som nådde USA:s sydostkust under morgonen har nedgraderas till kategori 1, upper National Hurricane Center.

Det innebär att ovädret inte längre utgör ett signifikant hot mot stabila byggnader.

Som mest var Laura uppe i kategori 4, den näst högsta klassificeringen.

Publicerad: