Höll barnen isolerade – får utökat umgänge

De fyra syskonen i Ystad hade hållits helt isolerade från omvärlden. När det avslöjades blev de omhändertagna och placerade i familjehem.

Planerar att flytta hem igen
”Trivs bättre i familjehemmet”