Eget boende begränsas i utsatta områden

Av: TT

Publicerad:
Asylsökande kan bli av med dagersättningen om de väljer att bosätta sig i vissa socioekonomiskt utsatta områden. Arkivbild.
Foto: Fredrik Sandberg / TT
Asylsökande kan bli av med dagersättningen om de väljer att bosätta sig i vissa socioekonomiskt utsatta områden. Arkivbild.

Från och med årsskiftet kommer nya regler att gälla för asylsökande som önskar ett eget boende. För att undvika problem med trångboddhet och segregation kommer den som väljer att bosätta sig i socioekonomiskt utsatta områden bli av med sin dagersättning, som för många är den enda inkomstkällan.

Förhoppningen är att detta ska leda till att asylsökande i stället väljer att bosätta sig i mindre utsatta områden. Reglerna införs också för att ge kommunerna bättre planeringsmöjligheter och för att de ska kunna erbjuda ett socialt hållbart mottagande.

Regeringen anser att de problem som finns är begränsade till ett mindre antal områden. För att definiera dem kommer flera faktorer att användas, bland annat utbildningsnivå, arbetslöshet och hur många som ges försörjningsstöd. I slutänden blir det de berörda kommunerna som får bedöma om det finns skäl att begränsa möjligheterna till eget boende i vissa områden.

Publicerad: