Ambulanspersonal: ”Övervägt att inte lämna patienter på Sös”

Av: Helena Trus

Publicerad:
Uppdaterad:

Patienter med misstänkt covid-19 separeras inte från övriga patienter när de kommer in till Södersjukhuset med ambulans, enligt uppgifter till Aftonbladet.

Något som skapar oro bland vårdpersonal.

– Hade jag kunna välja hade jag valt att lämna patienter på ett annat sjukhus, säger en ambulanssjuksköterska.

Patienter med och utan covid-19 har berättat för Aftonbladet om att de blandas på akutmottagningen på Södersjukhuset, Sös, i Stockholm.

Samtidigt vittnar sjukvårdspersonal om oro för sjukhusets rutiner när misstänkta coronapatienter anländer med ambulans och innan de tas in på Sös.

– Läget är värre än tidigare och går helt åt fel håll. Vi ser en markant ökning, nästintill explosionsartad, de senaste 2-3 veckorna av antalet misstänkta covid-fall i ambulansen, säger en ambulanssjuksköterska.

– Vi är i princip tillbaka på samma nivå som i våras sett till antalet patienter som kräver vår medicinska hjälp.

Södersjukhuset i Stockholm.
Foto: TT
Södersjukhuset i Stockholm.

Tjocka dörrar och kodlås

Under våren separerades patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19 på Sös nya akutmottagning när de ankom med ambulans, i det så kallade covid-triaget. I ett triage gör akutens personal en första bedömning efter en överlämning från ambulanspersonalen.

– Om det fanns misstanke om covid tog man direkt patienten till en annan del av den nya akuten, separat från övriga patienter. Den fanns kanske 50-60 meter bort med tjocka dörrar och kodlås. De var helt separerade från andra patienter, säger ambulanssjuksköterskan.

Men i slutet på sommaren, då smittspridningen var låg, togs det separata triaget bort.

– Det skapade en oro hos ambulanspersonalen redan då eftersom vi såg farhågorna med ett blandat triage, säger han.

– Jag lämnade exempelvis en ung patient med ett brutet ben utan misstanke om covid som blev liggandes bredvid andra med misstänkt smitta. Det kändes inte alls bra.

Foto: Privat
Ambulanstriaget på Södersjukhuset i Stockholm. Bilderna är från augusti. Sängarna separeras med flyttbara skärmväggar men enligt uppgifter till Aftonbladet så finnas det inte väggar så det räcker till att skilja mellan alla sjuksängar.
Foto: Privat
Ambulanstriaget på Södersjukhuset i Stockholm. Bilderna är från augusti. ”Risken för att patienter ska smitta varandra eller personal i Sös ambulanstriage är avsevärt större än på något av de andra sjukhusen”, säger en ambulanssjuksköterska.

”Samma nivå som april”

Sedan pandemins start har 236 355 svenskar bekräftats smittade, 6 622 har dött med covid-19 och i dagsläget har alla regioner i landet infört skärpta allmänna råd. Även regeringen skärpte nyligen reglerna för att stoppa den återigen kraftigt stigande smittkurvan. Förra veckan testades var femte stockholmare som provtogs för covid-19 positivt för viruset.

– Sedan en vecka tillbaka är läget nästan på samma nivå som i april. Då körde vi mellan 155 och 170 misstänkta covid-patienter per dag i södra Stockholm, i somras var vi nere på runt 30. Nu är vi uppe i 140 patienter med coronasymtom, vilket gör att de vanliga patienterna utan corona är mindre prioriterade ärendena nu och får vänta längre, säger ambulanssjuksköterskan.

”Övervägt undvika Sös”

Han beskriver en växande oro för att Södersjukhuset, trots smittläget, fortfarande inte separerar patienterna när de kommer in med ambulans.

– De övriga sjukhusen i Stockholm har ett uppdelat triage, varför kan inte Sös också ha det? Jag tycker det är nonchalant. Riskökningen för att patienter ska smitta varandra eller personal i Sös ambulanstriage är avsevärt större här än på något av de andra sjukhusen i Stockholm.

Aftonbladet har också tagit del av två avvikelserapporter på Sös i november, där det bland annat står att det saknas skärmväggar mellan alla britsar, ett exempel var en patient med hosta och syrgasmask som lämnades bredvid en patient utan andningsbesvär.

– Jag kan säga att jag faktiskt har övervägt att undvika att lämna patienter på Sös just av den anledningen. Hade jag kunnat välja avlämningssjukhus enbart av den anledningen så hade jag valt att lämna patienter på ett annat sjukhus för jag upplever att det känns mer säkert, säger ambulanssjuksköterskan.

Foto: Jessica Gow / TT

Falsk trygghet

Johan Raxell, läkarchef på Södersjukhuset, skriver i ett mejl att han har full förståelse för att det upplevs som osäkert när rutinerna ändras, och att man undrar varför sjukhuset hade separata spår i början av pandemin men inte nu.

– Tyvärr hade vi i våras åtminstone en läkare som blev smittad av en patient i det så kallade covidfria flödet. Separerade flöden leder till en falsk trygghet, alla patienter måste betraktas som smittsamma.

Ser ni över rutinerna nu när smittan ökar?

– Ja, vi ser över rutinerna kontinuerligt. Vi anställer fler assistenter som kan hjälpa till att snabbare flytta patienter från ambulanstriaget in på rum. Bakgrunden är dock att det blivit en kraftig ökning av antalet ambulanser och att vi emellanåt har kö in.

Britsar med skiljevägg

Bilder som Aftonbladet fått ta del av från tidigare i höstas visar hur korridoren ser ut där ambulanspersonalen i dag lämnar över patienterna till sjukhuspersonalen. Vissa av britsarna separeras från varandra med en flyttbar skiljevägg.

Enligt ambulanssjuksköterskan använder personal som gör rent sängar och platser i ambulanstriaget varken andningsskydd eller annan skyddsutrustning.

– Inte heller sjukhuspersonalen som ambulansen lämnar över till i ambulanstriaget har skyddsutrustning på sig. Detta innebär att viruspartiklar kan överföras till personalens kläder eller inhaleras då man vet att viruset överlever en viss tid på olika ytor.

– Vi kan jämföra det med att våra ambulanser saneras av saneringsfirmor i full skyddsutrustning mellan varje patient i garaget när det varit en misstänkt covid vi kommit in med.

Enligt Johan Raxell på Södersjukhuset hävdar assistenter som han varit i kontakt med under dagen att de använder skyddsutrustning och den mottagande vårdpersonalen sitter tre till fyra meter från patienterna med en plexiglasskiva mellan sig.

 

Publicerad:

LÄS VIDARE