Tid för skolämnen kan omfördelas

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson har överlämnat det slutliga förslaget till nya kursplaner i grundskolan
Foto: Karin Wesslen/TT
Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson har överlämnat det slutliga förslaget till nya kursplaner i grundskolan

Skolverkets förslag till nya kursplaner innebär att bland annat antikens historia finns kvar – men det har hyvlats både här och där för att hinna med allt önskvärt.

Beskedet från utbildningsminister Anna Ekström (S) är att hon är öppen för en förändring av timplanen.

– Min utgångspunkt är att det ska vara en balans mellan undervisningens innehåll och hur många timmar som finns till förfogande. Är det så att det behövs en förändring, en omfördelning, är jag öppen för att göra det, säger Anna Ekström till TT.

Grundskolans kursplaner måste regelbundet uppdateras och detta har Skolverket nu gjort.

Ambitionen har varit att ge rakare och tydligare besked om vad som ska tas upp i undervisningen och att lägga större betoning på faktakunskaper snarare än resonemang, särskilt i de lägre årskurserna.

Kunskapsmålen har skalats av för att inte styra undervisning och betyg i detalj. Men Skolverket har inte på något sätt sänkt kraven, enligt generaldirektör Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.

– Vi tänker inte att eleverna ska lära sig mindre, säger han på en pressträff.

Tagit till sig kritiken

Skolverket har tidigare fått kritik för att ha strukit en del innehåll för att få balans mellan kursplanerna och antalet undervisningstimmar. Den kritik som hördes och syntes mest gällde att antikens historia lyfts bort.

Ifrågasättandet blev så högljutt att myndigheten ganska snart gav besked att antikens historia skulle plockas tillbaka. Peter Fredriksson framhåller att Skolverket under remissrundan tagit till sig av kritik och förbättringssynpunkter. Bland annat står det nu åter uttryckligen i kursplanerna att eleverna ska få kunskap om bibeln, lära sig nationalsången och de vanligaste psalmerna.

Hyvel har använts

Skolverket har, enkelt uttryckt, hyvlat här och där för att allt önskvärt ska finnas med i kursplanerna. Antiken och forna civilisationer finns alltså åter i kursplanen, men utgör inte ett eget område i årskurs 7–9 utan ingår i ett bredare fack tillsammans med andra delar av senare historia.

Trots detta kan det bli svårt att hinna med det centrala innehållet.

– Man får vara väldigt effektiv som historielärare. Det kan finnas anledning att se över historieämnets timplan, säger Fredriksson.

Tid för bildning

Det är också det önskemål Skolverket skickar till regeringen, tillsammans med kursplaneförslagen. Och Anna Ekström är alltså inte främmande för att låta göra en översyn av timplanen.

– Min utgångspunkt är att skolan ska fokusera på kunskap och bildning, så att vi kan fortsätta den positiva uppåtgående trenden med att eleverna lär sig med i svensk skola, säger hon.

Men detta förutsätter att ämnena får den tid de behöver, fortsätter hon och ger ett exempel på vad en omfördelning skulle kunna innebära:

– Man kan tänka sig att undervisningstid omfördelas mellan ämnen. Man kan också tänka sig att undervisningstid tas från elevens val, för att stärka något eller några ämnen, säger Anna Ekström.

Elevens val är just elevens val – tid att ägna sig åt något man vill fördjupa sig i, eller att lära sig något som inte ingår alls i den ordinarie undervisningen.

De reviderade kursplanerna skulle kunna tas i bruk redan till hösten. Men Anna Ekström vill inte gå för fort fram.

– Skolorna får väldigt kort om tid till förberedelser. Därför kommer jag att arbeta för ett ikraftträdande hösten 2021. Det är mer rimligt, säger Anna Ekström till TT.

.

Rättad: I en tidigare version angavs fel månad i första faktarutans tredje stycke.

Publicerad:

LÄS VIDARE