SD kan starta ett nytt ungdomsförbund

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 3

NYHETER

Konflikten mellan Sverigedemokraterna och SDU eskalerar.

Följden kan bli att partiet helt klipper banden med ungdomsförbundet – och bildar ett annat.

– Vi kan ta vår hand ifrån dem och starta nytt, säger en SD-källa.

De senaste dagarna har konflikten mellan Sverigedemokraterna och deras ungdomsförbund rasat för öppen ridå. Att drygt 20 personer, bland annat SDU-topparna Gustav Kasselstrand och William Hahne, nu hotas av uteslutning av moderpartiet har fått den fleråriga striden att accelerera.

Aftonbladet har talat med en rad källor inom de båda organisationerna om vad följden kan bli om SD fullföljer och beslutar om uteslutning i samband med partistyrelsens möte den 27 april.

– Kasselstrand och Hahne säger att de kommer att fortsätta verka inom SDU. Då kan det leda till att SD helt klipper banden med dem och startar ett annat ungdomsförbund som knyts hårdare till moderpartiet, säger en källa med insyn i processen.

”Får ta fajten offentligt”

Enligt källan skulle partiledningen i SD ha mycket att vinna på att distansera sig från SDU, som i dag är ett fristående förbund som lever på statligt stöd och enskildas bidrag. SD har redan dragit in pengarna till ungdomsförbundet.

– Man skulle kunna hålla konflikten en bit ifrån sig genom att ge det nya förbundet till främsta uppgift att ta den offentliga fajten med gamla SDU, säger källan.

Flera andra är inne på samma linje. Alternativ som att SD kan välja att bilda ett löst sammansatt ungdomsnätverk i partiets regi nämns också.

En källa menar att det troligaste scenariot efter eventuella massuteslutningar kan bli att SDU:s medlemmar väljer sida – och då tar parti för moderpartiet.

– Mycket troligt kommer det då att väckas ett uteslutningsärende mot Kasselstrand och Hahne även inom SDU, med följden att man väljer en ny ledning till hösten. Många SDU-medlemmar är lojala med SD och instämmer med partiets värderingar, säger SD-källan.

Och fortsätter:

– Men om det inte sker så kan vi ta vår hand ifrån dem och säga att de inte får använda namnet Sverigedemokraterna längre. Och starta ett helt nytt förbund.

SDU:s stadgar ett hinder

Gustav Kasselstrand, ordförande i SDU och en av dem som nu hotas av uteslutning, menar att SDU:s stadgar sätter käppar i hjulet för moderpartiet om det vill starta ett nytt och mer lojalt ungdomsförbund.

– Det kan de inte, inte i namnet Sverigedemokratisk ungdom med förkortning SDU i alla fall, säger han.

SD-ledningens presstalesperson Henrik Vinge menar att det är för tidigt att spekulera om de eventuella uteslutningarna och vad det kan få för effekter. Han vill varken bekräfta eller dementera att SD skulle kunna klippa banden med SDU och bilda ett nytt ungdomsförbund.

– Vi har inte alla fakta som krävs ännu. I övrigt så tycker vi att det finns många goda krafter inom SDU som har engagerat sig och gjort stora insatser i valrörelsen, det uppskattar vi. Det här är inte en konflikt mellan SD och ungdomsförbundet, säger han.

Handlar om makt

Striden har utåt ibland beskrivits som en fajt om var partiet ska placeras politiskt. Bland annat synen på nationalismen har lyfts fram som ett argument. SD betecknar sig som kulturnationalistiskt och betonar likheter utifrån kultur och traditioner, något som SDU inte ställer upp på.

Men det är en beskrivning som Alexander Bengtsson, Expos expert på Sverigedemokraterna, inte ger mycket för.

– Det här är ingen konflikt mellan nationalism och icke nationalism, båda falangerna är nationalister. SD:s ledning vill vara kulturnationalister medan SDU har en mer etnonationalistisk lutning. Det här handlar om makt, positionering och paketering. Det är ingen nolltolerans mot rasism, då hade man slängt ut en rad andra personer i partiet, säger han.

Marie Demker, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, menar att striden handlar om makt över partiets ideologi och organisation. Hon framhåller att ungdomsförbundet är betydligt mer radikalt än Sverigedemokraterna i dag.

– Det är normalt för ett ungdomsförbund i politiken att vara mer radikalt än sitt moderparti, säger hon.

– Men för SD som försöker bli mer pragmatiskt och mainstream blir det ett problem eftersom det riskerar att stjälpa partiets trovärdighet. Så länge SD har kända profiler som står för en mer hårdför linje är det enkelt för övriga partier att inte samarbeta. Och oavsett vad SD själva säger så är det inflytande de vill ha.

”DÖ spelar in”

Forskaren Benjamin R. Teitelbaum, chef för avdelningen Nordiska studier vid University of Colorado och expert på nordisk radikalnationalism, menar att de senaste dagarnas händelser ska ses mot bakgrund av decemberöverenskommelsen mellan regeringen och Alliansen.

– På grund av det politiska läget i Sverige och den stora andelen mitten-höger väljare som är missnöjda med etablerade partier så har SD ännu mer att vinna genom att dra sig mot mitten. Till partiets höger finns det inga trovärdiga alternativ och dessutom relativt få väljare att strida över. Därför finns det egentligen ingen strategisk motivering för partiet att vårda dess mer doktrinära falang, vilket SDU-ledningen anses representera, säger han.

Publicerad: