Kristerssons kritik mot vaccin-planen: Får inte upprepas igen

Hallengren: Finns en nationell plan

Av: Ebba Thornéus

Publicerad:
Uppdaterad:

Tidigare i veckan kom beskedet att Sverige i bästa fall kan börja vaccinera mot corona så tidigt som i december.

Men Moderaternas Ulf Kristersson är kritisk till att Sverige saknar en konkret vaccinationsplan och kräver att en sådan läggs fram före nyår.

– Det får inte bli som med testningen i våras, där man inte visste vem som skulle göra vad, säger han till Aftonbladet.

Beskedet att EU-kommissionen kan godkänna ett vaccin före jul kom tidigare i veckan.

Snabbt meddelade Storbritannien och Tyskland att man är redo att börja vaccinera innan årsskiftet, och Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström, som tidigare sagt att Sverige kommer få vaccin först i januari, är försiktigt positiv.

– Jag är inte säker på att det är helt realistiskt men det är inte en omöjlighet heller, säger han och fortsätter:

– Men då är det i väldigt små volymer. Det viktiga är att organisationen i landet, som ska vaccinera flera miljoner människor, är redo från i början av januari. Skulle det vara så att det kommer vaccin tidigare får vi ha en lösning för det.

Ulf Kristersson (M).
Foto: Björn Lindahl
Ulf Kristersson (M).

”Minst ett år fel”

I slutet av maj i år gav regeringen Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en nationell plan för hur den framtida vaccinationen mot covid-19 skulle genomföras.

Uppdraget ska redovisas löpande till Socialdepartementet, och den 31 augusti kom en delredovisning av uppdraget.

En slutredovisning är planerad till senast 28 januari 2022 – något som är alldeles för sent menar Moderaternas partiledare Ulf Kristersson som är kritisk till hanteringen:

– Det måste vara minst ett år fel, säger han till Aftonbladet och tillägger att Sverige i nuläget saknar en konkret plan för hur vaccinationerna ska hanteras när det finns ett vaccin på plats.

– Det är väldigt bra att det nu verkar som att vi kommer att få tillgång till vaccin mycket snabbare än vi först trodde, men då måste vi samtidigt se till att vi kommer igång med vaccineringen, och att det inte blir samma sak som med testningen i våras. Att man konstaterar att det är bra men att ingen vet exakt hur vi ska utföra det.

Foto: Magnus Sandberg
Lena Hallengren (S).

Krav på plan innan nyår

Kristersson eftersöker därför en detaljerad plan redan innan vaccinet är på plats.

– Om det plötsligt kommer ett vaccin som ska förvaras i minst 70 minusgrader så gäller det ju att vi noggrant har tänkt ut hur detta ska hanteras. Mycket av detta måste man göra innan leveransen kommer, och som nu kan komma närsomhelst.

Han nämner grannländer som Tyskland och Storbritannien som förebilder.

– Där testar man just nu skarpt och testkör systemet trots att det ännu inte finns ett vaccin på plats. I Sverige har man bara kommit med en delredovisning där man fastslår att det fortfarande finns mycket kvar att göra och problem att lösa.

Ulf Kristersson kräver att regeringen lägger fram en vaccinationsplan före nyår.

– Det måste finnas en plan för logistiken, vem som ska göra vad och vem som ska finansiera detta. Den goda viljan är det ingen tvekan om, men problemet är att det inte får bli som i våras där man inte visste vem som skulle göra vad.

Hallengren: Kan behöva uppdateras

Enligt socialminister Lena Hallengren pågår förberedelserna för vaccineringen, såväl på nationell som på regional nivå.

– De utgår från Folkhälsomyndighetens nationella vaccinationsplan som togs fram på regeringens uppdrag och presenterades i en första version den 31 augusti.

Att slutdatum är satt till 2022 beror enligt henne på att regeringen redan i maj bedömde att det under nästa år fortsatt kan komma nya vaccin som kan behöva hanteras.

– Det kan föranleda behov av uppdateringar. För att ta höjd för just det fick Folkhälsomyndigheten ett längre uppdrag angående vaccinationsplanen. Men självklart pågår redan förberedelser för att hantera de vaccin som kommer först.

”Finns en nationell vaccinationsplan”

Men hur ser ni på Ulf Kristerssons kritik och krav på att en plan borde läggas fram före nyår?

– Det finns en nationell vaccinationsplan som man arbetar efter och det pågår en mängd förberedelser för att mer i detalj lösa hanteringen av vaccin mot covid-19. I planen framgår att äldre, riskgrupper och personal inom vård och omsorg ska prioriteras. Exakt hur vaccinationen ska gå till beror på vilket eller vilka vaccin som godkänns, för vem vaccinen är som mest effektiva, när vaccinen levereras och i vilken volym.

Kristersson jämför med hur det såg ut med testningen i våras, finns det något av den situationen som ni lärt er av?

– Sverige har sedan länge etablerade strukturer för större vaccinationskampanjer. Just nu vaccineras till exempel hundratusentals äldre mot säsongsinfluensa. Jag tror också att alla berörda aktörer, stat, regioner, myndigheter, känner att arbetet med vaccinationer är en gemensam angelägenhet för Sverige. Det är viktigt att vi jobbar tillsammans.

Publicerad:

LÄS VIDARE