Pojken försökte strypa flickan med skosnören – slog själv larm

Familjens advokat: ”En chockartad händelse”

Den 9-åriga flickan lämnade fritids.

Kort därpå hördes barnskrik från skogen.

Det var 15-åringen själv som sa sig ha hittat den svårt skadade flickan.

– Han betedde sig på ett sådant sätt att misstankar riktades mot honom tidigt, säger kammaråklagare Andreas Nyberg.

Det brutala våldsbrottet skakade om Skellefteå och Sverige i somras. Den 7 juli hittades en 9-årig flicka mycket svårt skadad i ett skogsparti i området Morö Backe.

Till denna dag har hon inte kunnat höras i utredningen, på grund av sina svåra skador.

– Om hon inte hade kommit under läkarvård är det hög risk för att hon hade avlidit, säger åklagaren Andreas Nyberg, som i dag åtalade en 15-årig pojke för mordförsök och grov våldtäkt mot barn.

Flickan kommer att få bestående fysiska men, enligt åtalet.

Dna knyter 15-åringen till brottet

Åklagarens starkaste bevisning är, enligt honom själv, brottsplatsundersökningen tillsammans med undersökningen från Nationellt forensiskt centrum (NFC).

– Där har flickans blod återfunnits på den tilltalades klädesplagg, och flickans dna har återfunnits på pojkens kropp.

Till rättegången, som högst sannolikt kommer att hållas bakom stängda dörrar, kallas även expertvittnen såsom läkare som behandlat flickan.

Enligt åklagaren har 15-åringen medgett att han brukat visst våld, och visst sexuellt våld, mot flickan.

Men åklagaren gör gällande att det är betydligt värre än så.

– Jag menar att utredningen visar att han utsatt henne för synnerligt lidande, och visat synnerlig hänsynslöshet, genom att angripa henne med mycket grovt våld, säger Andreas Nyberg.

Av åtalet framgår att pojken, utöver att ha utdelat sparkar och slag, försökt strypa flickan med skosnören.

Kort efter att flickan lämnade fritids hörs ett skrik från skogen.
Kort efter att flickan lämnade fritids hörs ett skrik från skogen.

Pojken lämnade ”svårförklarliga uppgifter”

När åtal nu väckts så framträder en tidslinje över vad som hände flickan, denna onsdag den 7 juli.

  • Cirka 15.15 −15.20: Flickan lämnar fritids.
  • Cirka 15.30 – 15.40: En person hör ett skrik, som låter som ett barnskrik, från skogen.
  • Cirka 17.30: Flickan anträffas svårt skadad i ett skogsparti i Morö Backe. Enligt åklagaren har det varit ett utdraget händelseförlopp.

Det var 15-åringen själv som uppmärksammade en person på att flickan låg skadad i skogen.

– Han lämnade uppgifter som var svårförklarliga till varför han hade hittat flickan, och svårförklarliga uppgifter till iakttagelser som han hade gjort av flickan, säger Andreas Nyberg.

Detta bidrog till att misstankar tidigt riktades mot pojken.

Enligt åtalet har pojken också erkänt för sin egen mamma att det var han som skadat flickan.

Pojkens advokat Jens Nyström delar åklagarens uppfattning att pojken gjort ”vissa medgivanden”.

– Men exakt hur de medgivandena är gjorda, och hur mycket vikt man kan lägga vid dem, är i nuläget ganska svårt att uttala sig om. Det finns vissa medgivanden till närstående och vissa medgivanden som är gjorda i förhör.

Familjens advokat: ”En chockartad händelse”

Under två veckor efter händelsen låg flickan nedsövd och vårdades på intensivvårdsavdelning.

Familjens målsägandebiträde vill inte gå in på detaljer i hur de upplevt tiden som följde det brutala våldsbrottet.

– Det har givetvis varit en chockartad händelse, säger Urban Rönnblom.

Kommer flickan att kunna närvara under rättegången?

– Det tror vi inte.

Däremot är planen att flickans familj kommer närvara, helt eller delvis under rättegången.

Familjen kommer att lämna in ett skadeståndsyrkande inom kort, när de gått igenom åtalet.

– Jag kan inte nämna något belopp utan det kommer att preciseras när vi har sett åtalet och övervägt saken.

Under två veckor efter händelsen i Morö Backe låg flickan nedsövd.
Under två veckor efter händelsen i Morö Backe låg flickan nedsövd.

Misstänks ha överfallit kvinna

Flera incidenter har tidigare rapporterats kring den åtalade pojken.

Aftonbladet har rapporterat att pojken tidigare misstänks ha försökt överfalla en kvinna vid en gångtunnel, i närheten av den plats där den unga flickan hittades.

Då var pojken 14 år. Hade han varit straffmyndig är det möjligt att händelsen hade utretts vidare och tagits upp i åtalet, enligt åklagaren.

– Det blir spekulativt, men det är troligt att man hade tagit med det, säger Andreas Nyberg.

För tre år sedan utreddes pojken för kränkande behandling mot elever i sin skola. Då ska han ha tafsat på en elev och kallat en flicka för ”hora”.

En granne har tidigare berättat för Aftonbladet att pojken förstört leksaker på gården.

– Fram tills händelsen har jag sett honom nästan varje dag. Han är alltid ensam. Jag har aldrig sett honom med andra barn, säger grannen.

Så utreddes pojkens ålder

Till en början var pojken folkbokförd som 13 år gammal. Men längs utredningens gång har både pojken och hans vårdnadshavare uppgett att han är 15 år fyllda.

Rättsmedicinalverket har också gjort en åldersbedömning, och resultatet av denna talar för att han är 15 år gammal. Därmed är han straffmyndig och åklagaren valde att väcka åtal.

Att åtal kan väckas är viktigt, menar familjens målsägandebiträde Urban Rönnblom.

– Föräldrarna har givetvis i första hand fokus på sitt barn. Men vi känner att det är ett naturligt och viktigt steg att det nu blir ett åtal, mot bakgrund av att vi har känt att utredningen är gedigen och att bevisningen känns stark.

Publisert:

LÄS VIDARE