Skånska vargparet fångat på film

Publicerad:

NYHETER

Sedan några år syns varg kontinuerligt i Skåne.

Nu har de för första gången fångats på film.

– De vandrar inte helt på måfå utan de har cirkulerat i ett område ett tag, det är ett tecken på att de tänkt stanna här, säger Nils Carlsson vid länsstyrelsen till SVT.

Länsstyrelsen i Skåne har tidigare bekräftat att det finns tre vargar i området, men uppgifter har talat om både fyra och fem individer.

I torsdags fångades två av dem för första gången på film.

Gick längs väg

En privatperson såg vargarna vandra på vägen mellan Hörröd och Rimmelse nära Degeberga i östra Skåne.

Mycket tyder på att det är en hona och en hane som har börjat revirmarkera, uppger Nils Carlsson, vilthandläggare vid Länsstyrelsen i Skåne, för SVT.

Vargparet skulle vara det första i modern tid att bosätta sig i Skåne.

– Vi följer utvecklingen, det är inget problem så länge de här vargarna håller sig till att äta vilda djur. Det problem som skulle kunna uppstå är om de börjar äta tamdjur som till exempel får, säger Nils Carlsson till SVT.

Elisabeth Zetterström Falk har varit fåraherde sedan 1979, nu är hon orolig får varginflyttningen i Skåne.
Foto: Krister Hansson
Elisabeth Zetterström Falk har varit fåraherde sedan 1979, nu är hon orolig får varginflyttningen i Skåne.
Foto: Länsstyrelsen
Länsstyrelsens bild.

Tog får i attack

För en dryg vecka sedan rapporterade Aftonbladet om oron bland boende i området.

Fåraherden Elisabeth Zetterholm Falk i Ravlunda blev 2012 av med 60 tackor i en vargattack och så sent som i november fjol blev man av med 12 nya får.

– När det kommer in en varg i en sådan här flock får den ju hybris. Den ska bara döda, döda, döda, sa Elisabeth Zetterholm Falk.

Jägareförbundet i Skåne ser helst att något vargrevir inte etableras i Skåne, och att paret istället skjuts av.

Inte heller Lantbrukarnas riksförbund, LRF, vill se en etablering.

– Får en varg smak på tamdjur så fortsätter den. Vi tror inte alls att det är lämpligt att ha något vargrevir i Skåne, sa Jan Hultgren, verksamhetsutvecklare på LRF, till Aftonbladet tidigare.

Älskade hatade varg

 • Sverige ska skydda vargen enligt svensk lag, EU-lagstiftning och internationella konventioner.

 • I början av 1960-talet ansågs vargen utrotad i Sverige, 1966 fridlystes den. 1977 dök en varg från finsk-ryska vargstammen upp i Norrbotten, ett par år senare syntes den till i Värmland. 1983 kom första valpkullen och lade grunden till Sveriges vargstam.

 • Vid inventeringen vintern 2019/2020 fanns cirka 450 vargar i Skandinavien, av dem fanns cirka 365 i Sverige. Enligt SLU Artdatabanken är vargen starkt hotad i Sverige. Globalt är vargen inte hotad, det beräknas finnas omkring 200 000.

 • Det största hotet mot den svenska vargstammen i dag är illegal jakt och att den är kraftigt inavlad.

 • Det är ovanligt att vi människor stöter på varg – den vill helst ha oss på runt 300 meters avstånd, visar norska studier. Många av dem som spårar varg har misslyckats att se någon, trots ihärdiga försök.

 • Ingen människa har dödats av en lösgående varg i Sverige sedan 1821 – den vargen hade vuxit upp i fångenskap och var på rymmen. Statistiskt sett är getingar och vårdslösa bilförare både vanligare och farligare än att möta en varg i skogen.

 • Vargfrågan är oerhört infekterad. Stad står oftast mot land, jägare och djurägare mot landsbygdsbor som tycker att vargen har rätt att leva i Sverige.

 • Risken att en lös jakthund i ett vargrevir dödas av varg är en på 9 000 under jaktdagar. Jagar du 30 dagar per år måste du släppa hunden i 300 år innan ett angrepp sker, statistiskt sett.

 • 2015 dödades eller skadades 17 hundar av varg, 96 av vildsvin och 483 i trafiken, enligt försäkringsbolag.

 • Älg står överst på menyn för vargen, den tar i större utsträckning älg i dålig kondition. Även rådjur, ren, bäver, hare och vildsvin står på menyn. Ibland tar vargen även tamdjur, framför allt får. När vargen ätit lämnar den ofta rester kvar som blir måltider för andra rovdjur, som kungsörn och järv.

 • Forskare har visat att vargar ylar för att samlas, men också för att hävda sina revir. Oftast ylar de kvälls- och nattetid och inte bara när det är fullmåne.

 • Om du trots allt möter en varg: Spring inte, då väcks vargens jaktinstinkter. Försök i stället att göra dig så stor som möjligt, skrik och väsnas tills den backar.
  Källa: Naturskyddsföreningen och de5stora.com

Jaktlagstiftningen

Enligt jaktlagen är vilda däggdjur och fåglar fredade. Viltet får inte ofredas eller förföljas annat än vid jakt. Det får endast jagas (fångas eller dödas) om jaktlagstiftningen följs eller efter beslut som har fattats med stöd av den.

Skyddsjakt

Beviljande av skyddsjakt är ett undantag från de allmänna bestämmelserna om att alla vilda däggdjur och fåglar är fredade.

I jaktförordningens 9§ anges skälen till när skyddsjakt kan beviljas av Naturvårdsverket och länsstyrelserna.

Källa: Naturvårdsverket

Publicerad:

LÄS VIDARE