Rektorn efter anmälan: Jag är stolt över dem, att de står på sig

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Eleverna tröttnade och anmälde till slut skolan i södra Stockholm för att inte agera tillräckligt mot rasistiska kommentarer.

Rektorn svarar med att hylla eleverna.

– Den träffade rakt in i hjärtat, säger rektorn.

Rebecka, 14, berättar för Aftonbladet att hon redan i förskoleklass började få kommentarer om sin hudfärg. Elever som kallat henne för n-ordet. Med tiden blev kränkningarna värre – vilket fick två av hennes vänner att i somras anmäla skolan till en rad olika myndigheter.

– Det hade varit jättesvårt för mig om jag inte hade mina vänner. Jag har alltid känt att jag bara överreagerar, men har insett att det gör jag inte, säger Rebecka.

Eleverna som gjorde anmälan vill vara anonyma. Likaså Rebecka, som egentligen heter något annat.

Rektorn på skolan känner inte igen sig i den bilden som ges, men är stolt över eleverna som har anmält.

– Det är tråkigt att tjejerna upplever sin skolsituation på det sättet, det tycker vi allihopa. Vi har olika bild av hur vi har agerat, vi har gjort många insatser i det här ärendet, säger rektorn.

– Men jag är stolt över att de agerar. Att de står på sig, det är girl power.

Foto: JIMMY WIXTRÖM
Foto: BJÖRN LINDAHL
Rebecka, 14, berättar att hon fått kommentarer om sin hudfärg sedan förskoleklass, och att de med tiden blev värre. I somras anmälde hennes skolkompisar skolan för att de upplever att ledningen inte agerar.

”Det sker överallt”

Vi träffar rektorn och en lärarkollega, som också arbetar med värdegrunds- och trygghetsarbete, i ett personalrum på skolan.

I en röd mapp på bordet ligger en bunt papper med bland annat skolans policy. Att det råder noll tolerans mot trakasserier och kränkande behandling. Att personal ska agera, utreda, vara tillgängliga för elever att prata med. Ett häfte om fördomar och diskriminering. Exempel på elevövningar, som något som kallas för Flyktingspelet som går ut på att skapa förståelse för och att eleverna ska sätta sig in i flyktingars situation.

– Vi vill att alla lärare på skolan ska prata kring de här ämnena. Det är min uppfattning att vi har en personalgrupp som markerar. Men att en enstaka elev känner så här ser skolan som ett misslyckande från vår sida, säger läraren.

”Skolan ett tvärsnitt”

Skolan har, enligt sina rutiner, anmält flera incidenter som rört Rebecka till både skolans trygghetsgrupp samt utbildningsförvaltningen i Stockholm stad. Bland annat flera kränkande kommentarer om Rebecka som skrivits på bänkar utanför matsalen i slutet på maj i år, elever som gett henne nedsättande namn i en chatt och kränkande kommentarer i sociala medier.

– Vi måste värna om alla elever och reagera samt agera på det som sker, men det betyder ju inte att vi alltid kommer till rätta med vissa problem, säger rektorn.

– Skolan är ett tvärsnitt av samhället, och den skola som säger att de inte har kränkningar, trakasserier och mobbning de ljuger. Det sker tyvärr överallt.

”Träffade rakt in i hjärtat”

I anmälan hävdas att lärare/ledning inte tar situationen på allvar och att eleverna känner sig som en börda när de kommer till er, och att de upplever bemötandet som obehagligt – vad tänker ni om det?

– Det är inte min upplevelse att vi har agerat på det viset, men uppenbarligen känner tjejerna att vi har gjort det. Vi behöver reda ut det och prata med dem om det. Anmälan som skolkamraterna skrev träffade rakt in i hjärtat. Jag vill inte ifrågasätta deras upplevelser för den är deras, men vi har en annan upplevelse av vår verksamhet och vår skola, säger rektorn.

– Jag blir chockad över att de upplever att vi inte säger till. Jag skulle ju säga att 99 procent av våra elever inte upplever det så om man tittar på svaren i vår elevenkät. Så det är ingen allmän uppfattning på skolan. Sedan tar inte det bort det hur de känner. Vi har generellt lite kränkningar kring rasism, säger lärarkollegan.

Grundskolechefen: Fullt förtroende

Grundskolechefen på utbildningsförvaltningen i Stockholm stad som är ansvarig för skolan det handlar om har fortsatt ”fullt förtroende för hela skolans ledning”.

– Det är klart att vi tar detta på allvar som huvudman för skolan. Man ska respektera den känslan de som anmält har och det är viktigt att de har en tillit till systemet. Jag förstår att de reagerar som de gör och kanske har de helt andra förväntningar. Då måste skolan förklara för dem att man gör handlingsplaner så fort man vet och får kännedom om vad som har hänt. Jag tycker skolan har hanterat detta bra och vet inte vad mer de kan göra.

Utbildningsförvaltningen inväntar nu svar från Diskrimineringsombudsmannen (DO).

– Vi väntar nu på svar från DO som ska meddela oss vad vi ska göra kring detta, ska huvudmannen gå in och göra utredning så gör vi ju det. 

Publicerad:

LÄS VIDARE