Region Uppsala: ”Befolkningen ska se samma saker som vi”

Publicerad:

NYHETER

Varje dag följer svenska folket covid-uppdateringarna från Folkhälsomyndigheten och alla regioner.

Region Uppsala utmärker sig med mer detaljerad data än någon annan region.

– Befolkningen ska se samma saker som vi, säger tf analyschef på Region Uppsala Erik Sköldenberg.

Pandemin har drabbat Sverige hårt och allmänheten följer dagligen rapporterna om sjukdoms- och dödsfall.

Men all statistik används även av vården för att analysera och optimera resurserna.

Mitt i detta arbete finns Erik Sköldenberg, 53, som förutom att vara tf analyschef för Region Uppsala även är överläkare på Akademiska barnsjukhuset och chefsläkare digitalisering.

Erik Sköldenberg.
Foto: PRIVAT
Erik Sköldenberg.

Han märker av det stora intresset för vårdens uppdateringar.

– I början av pandemin började vi lägga ut tabeller på en sida, nu är de dagliga uppdateringarna uppe i över tio sidor. Det kommer efter efterfrågan både från media och privatpersoner. Men det var också ett stort tryck internt att få veta. Vi ska vara transparenta, säger han.

”Svagheter visas när man digitaliserar”

Region Uppsalas uppdateringar har stegvis byggts ut vartefter det skapats datastöd och datakällor blivit tillgängliga. Nu är det möjligt att följa utvecklingen ned på kommun- och åldersnivå för att se såväl smittspridning, dödlighet och numera också vaccinationernas utveckling. Uppsalas uppdateringar är mer detaljerade än andra regioner.

Materialet är också av stor vikt för vården och de beslut som tas.

– Det används till beslut och kommunikation internt. En del statistik uppdateras i realtid såsom inläggningar och akuta fall, andra delar uppdateras på daglig basis. Nulägesbilden lägger grunden för planeringen för vården. Olika delar är intressanta för olika delar av vården, exempelvis inflöden och beläggning för slutenvården. Som en av beslutsfattarna för Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) ska jag se till helheten, säger Erik.

Foto: Region Uppsala
Regionen redovisar varje vardag hur många i varje kommun som fått vaccin mot covid 19.
Foto: Stina Stjernkvist/TT / TT NYHETSBYRÅN
Akutmottagningen vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala har gjorts om till entre för personer med misstänkt covid-19

Tillsammans med ett team på 10–15 personer med kompetenser som programmerare, datascientists, databasspecialister och personer som jobbar med rapporter och datasäkerhet jobbar Erik med att serva både vården och de officiella kanalerna med daglig statistik.

– Men även allmänheten har varit till hjälp för att få all statistik rätt.

Region Uppsala samarbetar även med Uppsala Universitet kring ett forskningsprojekt, Crush Covid. Data från regionen ligger till grund för ett forskningsprojekt i samverkan mellan regionen och fem olika institutioner vid Uppsala Universitet. Syftet med projektet är att kartlägga och dämpa smittspridning och lokala utbrott.

Arbetet med all sjukvårdsdata har dock inneburit utmaningar efter vägen.

– Svagheterna visas när man ska digitalisera rutiner. I början fanns det mycket manuella rutiner som behövde ges struktur.

En sak som Erik Sköldenberg efterlyser är också nationell styrning.

– Det finns stora brister. Det är 21 regioner och det finns inget koordinerat sätt att redovisa eller direktiv från Socialstyrelsen eller andra myndigheter om gemensamma datakällor. Alla regioner är som egna informations-öar.

Känner oro över vaccinleveranserna

Det visar sig också när det handlar om vaccineringen som nu påbörjats.

– De enda nationella datakällan som finns är Folkhälsomyndighetens och de har inget intresse av data på individuell nivå. Det innebär att vi till exempel inte kan följa upp vaccinationsgraden för vår personal som är boende i andra regioner och kanske vaccineras där.

Uppsala har varit i framkant bland regionerna när det handlat om datahanteringen under pandemin. Något utvecklat samarbete mellan regionerna har dock inte etablerats.

– Det har funnits samverkansforum i regi av Sveriges kommuner och regioner, SKR, men inget mer systematiserat. Alla har varit upptagna med att hantera den pågående situationen. Ett nationellt initiativ med gemensamma datakällor genom Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten vore bra att få till, säger Erik Sköldenberg.

Nu finns tendenser på en nedåtgående trend i de senaste covid-siffrorna från Region Uppsala.

– Det är svårt att säga något om framtiden, men det är viktigt att fortsätta med rekommendationerna och då borde pandemin klinga av i takt med att befolkningen vaccineras.

Ändå finns det orosmoln, enligt Erik Sköldenberg.

– Störningar i vaccinleveranserna är jag orolig för. Vi behöver cirka 650 000 doser för att hela Region Uppsalas befolkning ska kunna vaccineras men leveranserna vissa veckor framöver beräknas till cirka 1 900 och det räcker knappt till dos 2 för de som fått den första.

Sköldenberg hoppas på en kraftig ökning av leveranserna.

– Kan vi få 30 000–40 000 doser i veckan klarar vi det till sommaren. Bara vi får doser så hinner vi. Vi har sprutor och personal som bara frågar ”när får vi börja?”.

Publicerad:

LÄS VIDARE