Nyheter

Hyresgästföreningen redo till förhandling

Av: 

TT

NYHETER

Statsminister Stefan Löfven (S) ger parterna på bostadsmarknaden i uppdrag att förhandla. Förslaget accepteras av Hyresgästföreningen – med vissa villkor.

– Vi har fått en inbjudan av (justitieminister) Morgan Johansson till ett möte den 30 juni och vi kommer att gå dit. Vi tycker att det här är en fråga som ska avgöras av parterna, men då ska inte de politiska förslagen ligga på bordet, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

I det utredningsförslag om fri hyressättning i nyproduktion som nu är ute på remiss föreslås bland annat att fastighetsägaren ska få bestämma hyran, att fastighetsägaren garanteras hyreshöjningar och att hyrorna får höjas om områdets popularitet ökar. Det är förslag som Hyresgästföreningen är starkt kritisk till.

– Det innebär en maktförskjutning där hyresgästerna i framtiden inte kommer att kunna använda sin kollektiva styrka och där konsumentskyddet försvagas, säger Marie Linder och efterlyser likvärdiga förutsättningar vid eventuella förhandlingar.

– Utgångspunkten när vi sitter vid förhandlingsbordet är att alla ingångsvärden måste läggas på bordet och våra synpunkter ska väga lika tungt som andras. Om en part har ett övertag blir det svårt att lösa ett problem.

Politiskt spel

TT: Skulle den här frågan formellt ha kunnat skötts på ett annat sätt?

– Ja, man kunde tillfrågat parterna för länge sedan och inte fem i tolv. Hyresgästföreningen är ingen del i det politiska spelet och krisen som pågår nu. Vi har i uppdrag att förhandla hyror för dagens och morgondagens hyresgäster, säger Marie Linder.

Sveriges allmännytta, som organiserar cirka 300 bostadsbolag, välkomnar förhandlingar om fri hyressättning i nyproduktion. Organisationen uppger i ett pressmeddelande att man kommer att ”delta med konstruktiva förslag”.

”Det behövs en helhetssyn på bostadspolitiken och bostadsmarknaden, och vi kommer också att ta med oss detta in i förhandlingarna”, säger Åsa Johansson, styrelseordförande för Sveriges allmännytta.

Fastighetsägarna positiva

Även Fastighetsägarna meddelar att man kommer att delta i förhandlingarna som regeringen bjudit in till.

”Det är angeläget att vi får en bättre fungerande bostadsmarknad med fler bostäder. Där är fri hyressättning vid nyproduktion en viktig reform. Vi kommer därför delta i diskussionerna med Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta om hur vi kan hitta en konstruktiv lösning”, säger Anders Holmestig, vd för Fastighetsägarna Sverige, i ett pressmeddelande.

ANNONS EXTERN LÄNK

REA hos Åhléns – upp till 50 % rabatt på massor av varor!

Åhlens

Publisert: