Skolbidrag miljarden mindre än väntat

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 2 | Foto: Jonas Ekströmer/TT
Utbildningsminister Anna Ekström (S) presenterar regeringens skolpaket i budgetpropositionen för 2020.

Statsbidraget för att minska kunskapsklyftorna i skolan höjs till 4,9 miljarder kronor 2020.

Det är mer än en miljard mindre än vad regeringen planerat, vilket väcker besvikelse.

Likvärdighetsbidraget infördes 2018 för att minska skillnaderna i resurser och resultat mellan elever och skolor. Den bristande jämlikheten är ett ihållande problem, hittills utan tecken på förbättring, sade utbildningsminister Anna Ekström (S) när hon presenterade regeringens budgetförslag på skolområdet. Som en följd kommer rika kommuner som Danderyd och Vellinge få mindre bidrag att söka, medan exempelvis Hylte och Filipstad får mer.

I år har kommuner och friskolor kunnat ansöka om totalt 3,5 miljarder kronor i det riktade statsbidraget. Tanken har varit att bidraget skulle öka till sex miljarder nästa år. Men potten blir i stället 4,9 miljarder kronor för 2020.

Ministern skyller på Moderaternas och Kristdemokraternas budget som riksdagen röstade igenom förra året.

– De gjorde jättestora skattesänkningar och vi var tvungna att justera tidsplanen, säger Ekström.

Hon uppger dock att man "i gengäld" kan ha en större satsning på likvärdighetsbidraget år 2021, som då ska höjas till 6,2 miljarder kronor.

Ses över

Till saken hör att bidragsreglerna kritiserats för att vara för stränga. Kommuner som sparar i sin skolbudget blir diskvalificerade för bidraget, i en period när så gott som alla kommuner måste dra åt svångremmen.

Men enligt Anna Ekström ska bidragskonstruktionen ses över i höst.

– Vi vill att de pengar som finns i bidraget hamnar i klassrummen och framför allt i de klassrum där de behövs mest. Men jag vill inte föregripa översynen, säger hon.

Men det är inget besked som imponerar på Mats Gerdau (M), ordförande i Sveriges Kommuner och Landstings utbildningsberedning:

– Det måste ske en ändring av villkoren nu. I somras fick ju sex kommuner besked att de måste betala tillbaka bidraget. Så sker ingen ändring nu blir det en billig satsning för staten, säger han.

Fjuttigt?

Även bidraget till att anställa lärarassistenter höjs, från 500 miljoner kronor till 1 miljard nästa år och fortbildningen Lärarlyftet II förlängs till och med 2025. Samtidigt bantas det stora utbudet av olika statsbidrag något. Exempelvis kommer satsningen på mer personal i lågstadiet att föras in i likvärdighetsbidraget och bidraget till fler lärarassistenter.

Totalt sett blir det en förstärkning av statsbidragen till skolan med drygt 100 miljoner kronor nästa år.

TT: Vad säger du till de som tycker att hundra miljoner är fjuttigt?

– Jag säger att det här är en rejäl resursförstärkning och den måste ses tillsammans med de satsningar som görs på det generella statsbidraget till kommunerna, säger Ekström.

"Riktigt illa"

Men Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand är besviken och oroad.

– Den här budgeten täcker inte på långa vägar de behov svensk skola har. Regeringen pratar om en förstärkning, men som vi förstår det är detta inget annat än omflyttningar av befintliga medel. Kommer det inte mer från (finansminister, reds anm) Magdalena Andersson, som säkrar grundfinansieringen, ser det riktigt illa ut, säger hon.

Också Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund, är besviken.

– Det är väldigt tråkigt att likvärdighetsbidraget inte blev så stort som det var tänkt. Det behövs mer, med tanke på att det ser så väldigt olika ut i olika delar av landet.

Publicerad:

LÄS VIDARE