Åtgärder för att förbättra vuxnas psykiska hälsa

Publicerad:
Uppdaterad:
Psykiatrins hus på Akademiska sjukhuset.
Foto: Magnus Jansson Klarin / Aftonbladet
Psykiatrins hus på Akademiska sjukhuset.

NYHETER

Ett nytt arbetssätt ska ge fler vuxna med psykisk ohälsa tillgång till vård och stöd i tid i Uppsala.

– Det behövs tas fram ett gemensamt sätt för att bedöma hur patienterna mår för att sedan matcha in med rätt psykologisk behandling, säger Björn-Owe Björk (KD) , ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet.

I en slutrapport som lämnats av regiondirektören lyfts nio åtgärder fram som ska prägla arbetet de närmaste tio åren för att Region Uppsala ska klara av sitt uppdrag att förbättra vårdkedjan och öka tillgängligheten till vård för vuxna med psykisk ohälsa.

– Patienten ska erbjudas samtalsstöd utifrån sitt behov. Och det ska ges på rätt vårdnivå. För att detta ska fungera bra och vara effektivt så måste en noggrann bedömning först ske innan man matchar in mot rätt psykologisk behandling, säger Kerstin Evelius, utredare, som tagit fram underlaget till den rapport som ligger till grund för beslutet.

Foto: Uppsala kommun
Björn-Owe Björk (KD) , ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet

Modellen används redan i andra länder

Modellen som ska användas för att kunna ge rätt stöd, och på rätt behovsnivå, har redan använts i bland annat England, Norge och på Nya Zeeland. Modellen innebär att befintliga resurser inte ökar, utan att de ska kunna användas bättre. Grunden är att allt arbete kring patienten följer ett noggrant utarbetat system.

– Det behövs tas fram ett gemensamt sätt för att bedöma hur patienterna mår för att sedan matcha in med rätt psykologisk behandling. Vi har saknat ett sådant sammanhängande system. Därför är jag glad för att vi nu ska införa detta nya arbetssätt, säger Björn-Owe Björk (KD) , ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet.

Så ska Region Uppsala undvika fler självmord

En ny strategi och handlingsplan för att förhindra suicid kommer också att arbetas fram av Region Uppsala. Kunskapen kring behoven hos utsatta grupper ska också öka, precis som inflytandet från olika patientgrupper och brukare.

Publicerad:

LÄS VIDARE