Deras kärlekssaga blev en kamp för livet

Hon är den vackra läkaren och miljöaktivisten som mot alla odds överlevt sin sjukdom. Han den yvige och stenrike hotellkungen som nyss köpte Ving. Nu går Petter Stordalen, 56, och hans hustru Gunhild, 40, skilda vägar.

”Det känns konstigt att skicka ut information om något så privat”