Rimfrost fortsätter till särskilt utsatt stad

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 3 | Foto: Thea Åhs/TT
Stefan Hector, kommenderingschef för Rimfrost.

Nästa anhalt för polisens Operation rimfrost blir region Mitt och Uppsala.

Den kriminella aktiviteten i staden är hög och präglas av många skjutningar, samtidigt som poliserna är få sett till detta.

Hela den nationella insatsen ska enligt planen avslutas före sommaren.

Region Mitt sticker ut i två nyckeltal som polisen använder för att mäta var resurserna ska läggas: där finns flest skjutningar per 100 000 invånare, och lägst antal poliser per skjutning. Det ligger bakom beslutet att inom kort flytta resurser till Uppsala, inom ramen för den nationella särskilda händelsen kallad Rimfrost, som hittills fokuserat på region Syd och Malmö.

Stefan Hector, nationell kommenderingschef för Rimfrost, kan ännu inte precisera hur stort resurstillskottet till Uppsala blir, och när det kan vara på plats.

– Men jag ser framför mig att det här går så fort att inom veckor bör man kunna se en högre aktivitetsgrad i Uppsala, säger Hector.

"Svårare begå brott"

Jale Poljarevius, regional kommenderingschef i region Mitt, är "oerhört nöjd" över att Rimfrost kommer till Uppsala.

– Det är ett mycket viktigt signalvärde till de kriminella i Uppsala. Det som de ägnar sig åt har väckt nationell samordning polisiärt, där man kraftsamlar och nu går in i en ny dimension i arbetet, säger Poljarevius.

Han tror att Rimfrost på kort sikt kommer att bidra till att det blir lättare att bo och känna trygghet i Uppsala.

– Och att det kommer bli mycket svårare att begå brott, säger han.

Polisen kommer bland annat jobba brottsförebyggande genom att vara mer synliga på stadens gator och torg, berättar Poljarevius.

– Det kommer också att vara speciella operationer riktade mot vissa individer. Sedan får man inte glömma den sista viktigaste delen också, att försöka förmå till avhopp och få folk att kliva av friviligt. Det är ju ändå det som kommer att ge den bästa effekten i slutändan, säger han.

"Samma kraft"

Arbetet i region Syd kommer samtidigt att fortsätta, säger Stefan Hector.

TT: Kan satsningen i Uppsala innebära att det blir mindre resurser i Syd?

– Det vill jag inte uttala mig om. Men jag tänker att vi ska bedriva ungefär samma verksamhet. Det kan bli en del förändringar, men det kan också vara så att vi tar resurser från andra delar av Sverige.

Parallellt förbereder sig polisen nu inför att i juni avsluta den nationella särskilda händelsen – då ska arbetet fortsätta inom den ordinarie verksamheten.

Mattias Sigfridsson, tillförordnad polisområdeschef i Malmö, säger att region Syd kommer att vara väl förberedd på en avveckling av Rimfrost:

– Vi började väldigt tidigt med att titta på hur vi ska omhänderta det goda arbetet. Under januari och februari har vi arbetat hårt med att titta på de erfarenheter vi fått och hur vi kan förbättra våra metoder för att bli starkare. Arbetet på gatan fortsätter med samma kraft.

Publicerad:

LÄS VIDARE