Amnesty: USA-ledda koalitionen har dödat 300 civila i Syrien

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Sedan två år tillbaka har de USA-ledda koalitionsstyrkorna genomfört flygangrepp i Syrien, i syfte att slå ut terrorgruppen IS.

Men enligt en ny rapport från Amnesty har uppåt 300 civila människor dödats i samband med attackerna. Dödssiffran befaras därtill kunna vara betydligt högre.

Människorättsorganisationen riktar nu hård kritik mot USA – och kräver oberoende utredningar och transparens.

– Det är hög tid att den amerikanska myndigheterna erkänner den fulla omfattningen av de civila skador orsakade av koalitionsattacker i Syrien, säger Lynn Maalouf vid Amnesty.

Enligt en ny rapport från Amnesty International, som har granskat ett flertal koalitionsledda attacker som genomförts hittills genomfört sedan insaterna inleddes i Syrien den 23 september 2014, har uppåt 300 människor dödats.

– Vi befarar att den USA-ledda koalitionen signifikant underskattat de skador på civila orsakade av sin verksamhet i Syrien, säger Lynn Maalouf, biträdande forskningschef vid Amnestys Beirut-kontor i ett pressmeddelande.

Uppgifterna baseras på en omfattande granskning av mediauppgifter och information från lokala människorättsorganisationer. I fall där det varit möjligt har uppgifterna även kompletterats av ögonvittnesskildringar, analyser av satellitbilder samt video-och bildbevis.

”Misslyckats med att minimera skadorna”

Undersökningar och dokumentation av ledande människorättsgrupper, däribland syriska människorättsobservatoriet, SOHR, och organisationen Violations Documentation Center (VDC), antyder samtidigt att det totala antalet civila som dödats av koalitionsstyrkorna sedan insatserna startade kan vara 600 eller så många som mer än 1 000.

Totalt listas elva fall i den sammanfattande rapporten, där befintliga bevis enligt Amnesty pekar på att man åsamkat betydligt mer skada på civilsamhället än vad som tidigare framgått.

– Analys av tillgängliga bevis antyder att koalitionsstyrkorna i samtliga dessa fall misslyckats med att vidta lämpliga åtgärder för att minimera skadorna på civila och civil egendom, säger Lynn Maalouf och fortsätter:

– Några av dessa attacker kan utgöra oproportionerliga eller på annat sätt urskillningslösa attacker.

Till dags dato har endast erkänt att civila dödats vid ett av de granskade tillfällena.

Civila dödsoffer

Även om det finns uppgifter om att extremister från IS dödats eller legitima militära mål träffats i attackerna har de också förstört angränsande hem och dödat flera civila, uppger Amnesty.

Bland de senaste incidenterna som lyfts i sammanfattningen är US-ledda flyganfall i juni och juli 2016 i staden Manbij i Aleppoprovinsen i norra Syrien. Det rör sig om tre attacker som misstänks ha dödat mer än 100 civila, varav många av dem barn, i byarna al-Tukhar, al-Hadhadh och al-Ghandoura.

Lufträden mot al-Tukhar, som genomfördes 19 juli, tros vara den enskilt dödligaste utförd av koalitionsledda styrkor. Minst 73 civila uppges ha dödats i attacken. Bland de döda fanns 27 barn. Omkring 30 ska också ha skadats.    

Attacken utreds av USA:s centralkommando (Centcom), som ansvarar för landets militära operationer i Mellanöstern och Asien. Men USA:s försvarsdepartement har enligt Amnesty ännu inte svarat på en promemoria som skickades i slutet av september och som bett om svar på allvarliga frågor kring genomförandet av de koalitionsledda styrkornas insatser i Syrien, däribland flygräden mot al-Tukhar.

Kräver oberoende utredningar

I det pressmeddelande som skickats ut kräver Amnesty att ”USA lägger korten på borden” när det kommer till civila dödsfall orsakade av koalitionsstyrkorna i Syrien och genomför ”grundliga utredningar och undersöker rapporter om civila dödsoffer till följd av deras operationer samt offentliggöra vad de hittar”.

– Det är högt tid att den amerikanska myndigheterna erkänner den fulla omfattningen av de civila skador orsakade av koalitionsattacker i Syrien. Oberoende och opartiska utredningar bör genomföras av varje möjlig kränkning av mänskliga rättigheter och internationell lag och resultaten bör offentliggöras, säger Amnestys Lynn Maalouf.

Organisationen understryker också att det är av särskild vikt sett till den pågående, storskaliga militäroperationen i IS-kontrollerade Mosul i norra Irak, i vilken koalitionen deltar.

– Med tanke på den troliga ökningen av flyganfall utförda av den USA-ledda koalitionen, som en del av den irakiska offensiven för att återta Mosul, är det ännu mer angeläget att Centcom är transparent kring hur deras militära aktioner påverkar civila. Och det är viktigt att de noggrant följer internationell humanitär rätt, säger Maalouf.

 PLUS:  Kriget i Syrien

Publicerad:

LÄS VIDARE

ÄMNEN I ARTIKELN