Skogsutredningen kritiseras av C och MP

Av: TT

Publicerad:
Centerpartiet anser att Skogsutredningen har slagsida mot att skydda skog. Arkivbild.
Foto: Henrik Holmberg/TT
Centerpartiet anser att Skogsutredningen har slagsida mot att skydda skog. Arkivbild.

Centerpartiet tycker att Skogsutredningens förslag är obalanserat. Det har blivit för stark slagsida mot att skydda skog, anser partiet.

Miljöpartiet, däremot, kritiserar att den omdebatterade inventeringen av extra skyddsvärd skog slopas.

Centerpartiet drev på för att Skogsutredningen skulle ta fram förslag som stärker äganderätten. Nu när utredningen är klar är partiet kritisk till stora delar.

– Det handlar i grunden om den långtgående tolkningen av hur mycket mark som ska skyddas. Det är det som har varit konflikten hela tiden, att man höjer ribban, säger C:s skogspolitiske talesperson Peter Helander.

– Vi behöver använda vår skog till klimatomställningen, vi behöver bruka skogen.

Helander menar att utredningens sätt att beräkna hur mycket skog som måste skyddas för att Sverige ska leva upp till internationella avtal leder till att alltför mycket skog undantas från skogsbruk.

Ingen sökbalans

I den drygt 1200 sidor långa utredningen får han 170 träffar på "äganderätt" när han söker och 2985 träffar på "naturvård".

– Jag vet att det inte säger något om vikten de har, men man kan ändå fråga sig om det är en rimlig balans, säger Peter Helander.

Den svenska skogen har höga krav på sig. Den ska säkra en rik biologisk mångfald och samtidigt leverera virke, pappersmassa – och på senare tid allt mer råvaror till fossilfria biobränslen, för att klara Sveriges klimatmål.

Men skogen räcker inte till allt, konstaterade utredaren Agneta Ögren i en TT-intervju i förra veckan. Målen krockar med varandra.

Utredningen har försökt att balansera kraven på mer skyddad skog med mer frivillighet för skogsägaren. Initiativet att sätta av skog ska komma från skogsägaren själv och inte vara påtvingat av en myndighet.

Infekterad debatt

C välkomnar förslaget om mer frivillighet, liksom att den omdebatterade registreringen av extra skyddsvärd skog, så kallade nyckelbiotoper, ska upphöra.

Det sistnämnda kritiseras av Miljöpartiet, som i mycket är C:s motpol i skogspolitiken.

– Vi är väldigt kritiska till förslaget att Skogsstyrelsen ska sluta inventera och registrera nyckelbiotoper, säger Maria Gardfjell, talesperson i landsbygdsfrågor för MP.

Hon tror inte på den nya modell som föreslås.

– I framtiden kommer det ställas högre krav på skydd av biologisk mångfald från både internationella och svenska skogsköpare, och när staten inte behöver ta ansvaret så kommer småskaliga skogsägare själva tvingas bekosta naturinventeringar, säger hon.

Fjällnära skog

Gardfjell anser att det finns en hel del bra förslag i utredningen, bland annat att 100 mil fjällnära skog från Dalarna i söder till Riksgränsen i norr ska skyddas.

På en punkt tycker dock C och MP att utredningen landat rätt – att ersättningen för naturvårdsinsatser för skogsägaren ska vara skattefria.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) vill inte kommentera innehållet eller hur regeringen tänker gå vidare med förslagen.

Målsättningen för C är att en proposition ska genomföras under mandatperioden.

– Vi kommer inte att släppa igenom något som försämrar äganderätten. Det kommer vi inte att medverka till. Men det finns positiva delar också, som man kan gå vidare med, säger Peter Helander.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN