Mystiska fettutsläpp förbryllar i Ystad

Av: 

TT

Publicerad:
Nya Rådhuset i Ystad. Arkivbild.
Foto: Johan Nilsson/TT
Nya Rådhuset i Ystad. Arkivbild.

NYHETER

Stora mängder fett kommer då och då med avloppsvattnet till reningsverket i Ystad. Det är så mycket föroreningar att verket överskrider sitt miljötillstånd – och intensivt detektivarbete har inte hjälpt.

– Det är mystiskt. Vi har letat uppströms och försöker kartlägga verksamheter som är kopplade till reningsverket och som kan antas generera ett fettrikt avloppsvatten. Men hittills har vi inte lyckats hitta källan, säger Sanna Nilsson, driftschef på reningsverket, till Ystads Allehanda.

Fettutsläppen dyker upp med oregelbundna intervaller sedan 2019 och mängden har ökat. I dag har reningsverket tillstånd att rena vatten från 52 000 personer men när "fettattackerna" kommer går man över gränsen.

– Påslaget från fettutsläppen gör att avloppsvattnet som kommer in till reningsverket innebär en belastning motsvarande 55 000 personer och vi klarar alltså inte att hålla oss inom tillståndet. Vi har en dialog med länsstyrelsen och har även vidtagit alla de åtgärder som länsstyrelsen ålagt oss, säger Sanna Nilsson.

Enligt henne är man säker på att det inte rör sig om avloppsvatten från vanliga hushåll och de stora restaurangerna har inarbetade rutiner för fetthantering.

Nu fortsätter detektivarbetet för att finna fettkällan.

– Det är möjligt att det är någon som agerar utan att inse konsekvenserna, säger Sanna Nilsson till YA.

Publicerad: