Färre viltolyckor under pandemin

Av: 

TT

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 2 | Foto: Johan Nilsson/TT
Antalet viltolyckor har minskat under pandemin. Arkivbild.

NYHETER

Antalet viltolyckor under årets fem första månader är lägre än på många år. Enligt Nationella viltolycksrådet är det sannolikt att orsaken är den minskade fordonstrafiken under coronapandemin.

Mellan januari och maj i år rapporterades drygt 20 000 viltolyckor. Det är en minskning med ungefär femton procent från samma period förra året, och den lägsta siffran sedan 2016. Om trenden håller i sig kan år 2020 bli det första året sedan 2010 – då det blev lagtvång på att anmäla viltolyckor – som antalet olyckor är färre än föregående år.

Faktorerna bakom olyckorna

Än är det inte fastslaget vad som ligger bakom minskningen. Men en förklaring som ligger nära till hands är den minskade fordonstrafiken under coronapandemin, enligt Nationella viltolycksrådet, som samlar statistik på viltolyckor.

– Antalet viltolyckor är beroende av ett par faktorer där vilttäthet är en, och trafiktäthet är en. Om man då minskar mängden trafik så kommer det minska antalet tillfällen som viltet och trafiken möts, det är ju ganska självklart, säger Hanna Dittrich Söderman som är processledare på Nationella viltolycksrådet.

Mindre trafik under pandemin

Under pandemin har Trafikverket varje vecka publicerat statistik om trafikvolymen på det statliga vägnätet, för att undersöka hur väl Folkhälsomyndighetens rekommendationer om minskat resande har följts. Variationen vecka till vecka är stor, men i snitt har trafikvolymen varje vecka legat ungefär tjugo procent lägre än jämförbara perioder förra året.

Men en allmän minskning i trafik är inte i sig en tillräcklig förklaring till det minskade antalet olyckor. Det krävs också att trafikminskningen sker på de platser och under de tider där vilt möter trafiken.

– Om du tar en väg som E4 mellan Stockholm och Arlanda, där har minskad trafik sannolikt en mycket låg effekt. Även om trafiken minskar med femton, tjugo procent tar sig rådjuren inte dit eftersom det fortfarande är för mycket trafik, säger Hanna Dittrich Söderman.

"Då kan vi tala om en coronaeffekt"

De flesta vilda djur som stöter ihop med trafiken rör sig mycket i gryning och skymning. Det förklarar varför många viltolyckor sker under hösten – då åker människor till och från jobbet samtidigt som solen går upp och ned.

– Jag gissar att vi haft minskad trafik till och från jobbet som kan härledas till corona, och är det så, då kan vi tala om en coronaeffekt på viltolyckorna, säger Hanna Dittrich Söderman.

Sedan det år 2010 blev anmälningsplikt på viltolyckor har olyckorna blivit fler för varje år. Ju fler bilar på vägarna, och ju fler vilda djur – framför allt vildsvinen har blivit fler – desto fler olyckor.

– Då uppstår en ökning om man inte gör annat också. Det görs ju annat, som viltstängsel och ekodukter, men uppenbarligen inte i den takt som krävs för att olyckorna ska minska, det kan man ju se i statistiken, säger Hanna Dittrich Söderman.

Publicerad:

LÄS VIDARE