UD: Tusentals svenskar i Libanon – oklart om någon skadats

Publicerad:

NYHETER

Uppemot 3 000 svenskar befinner sig i Libanon, men hur många som finns i Beirut är okänt, enligt UD.

Ännu finns inga uppgifter om några döda, skadade eller saknade.

Svenska ambassaden arbetar i krisorganisation och söker efter drabbade svenskar.

Den enorma explosionen i Beirut har dödat minst 135 personer och skadat 5 000, samtidigt som hundratals personer saknas och befaras vara under rasmassorna. På plats i landet finns uppskattningsvis 2 000–3 000 svenskar, enligt Utrikesdepartementet vars bedömning är att många befinner sig i andra delar av landet än Beirut.

Under onsdagskvällen, ett dygn efter explosionen, fanns inga uppgifter om några döda, skadade eller saknade svenskar.

Libanesiska soldater letar efter överlevande i rasmassorna.
Foto: Hassan Ammar / AP
Libanesiska soldater letar efter överlevande i rasmassorna.

Uppmaningen till svenskar på plats

”Den svenska ambassaden i Beirut följer utvecklingen och arbetar med att få fram ytterligare information om det inträffade, bland annat genom kontakt med lokala myndigheter. Det innebär konkret att de arbetar i krisorganisation och till exempel kontaktar sjukhus och registrerar uppgifter om eventuella drabbade svenskar”, skriver UD i ett mejl till Aftonbladet.

Svenskar som är i området uppmanas kontakta sina anhöriga, registrera sig till ambassadens svensklista samt följa ambassadens reseinformation. De som är i akut hjälp ska kontakta lokala myndigheter.

”Ambassaden kommer att fortsätta att söka information om det inträffade genom kontakter med lokala myndigheter, bland annat för att få reda på om det finns skadade eller avlidna svenskar. Ambassaden kan ge råd och information till drabbade svenskar”, skriver UD.

”Ambassadens personal oskadd”

Den svenska ambassaden ligger i hamnområdet där explosionen inträffade. UD har hittills tills nu inte velat kommentera om ambassaden skadats, och hänvisat till säkerhetsskäl.

Foto: Bertil Ericson / TT
UD uppmanar svenskar i Beirut att kontakta sina anhöriga och skriva upp sig på den så kallade svensklistan.

”Explosionen kändes även på ambassaden, men ambassadens personal är oskadd. Ambassadbyggnaden har klarat sig förvånansvärt bra med tanke på den kraftiga explosionen. Den har dock drabbats av mindre skador inne på kansliet. Det närliggande viseringsannexet har råkat sämre ut”, skriver UD.

Sverige kan erbjuda ambulansflyg till Libanon

Flera länder har erbjudit sin hjälp till det krisdrabbade Libanon, där behovet av humanitär hjälp är stort.

På plats samordnar och görs en behovsbedömning av FN:s kontor för humanitära insatser, OCHA, och Sverige undersöker nu hur man kan bidra med stöd. Inom EU har Civil protection mechanism aktiverats och samordnas i Bryssel. MSB hanterar frågan om eventuellt stöd från svenskt håll, samtidigt som Sida står redo för att stötta partnerorganisationer i Libanon.

”Ett exempel på en resurs som Sverige skulle kunna erbjuda är det svenska nationella ambulansflyget (SNAM). Det är en resurs som Sverige har rapporterat in till EU:s civilskyddsmekanism”, skriver UD.

Publicerad:

LÄS VIDARE