Coronapandemin

Konstitutionsutskottet: Regeringen har brustit på sex punkter

Av: 

Ebba Thornéus

Olof Svensson

NYHETER

Regeringen har brustit i hanteringen av coronapandemin.

Det anser Konstitutionsutskottet som i dag offentliggjort sin granskning.

– Det är allvarligt, säger Karin Enström (M).

Riksdagens konstitutionsutskott, KU, presenterade i dag sin granskning av regeringen. Flera ärenden gäller hanteringen av coronapandemin. KU gör bedömningen att regeringen brustit i sex ärenden som rör pandemin.

Det handlar bland annat om hur testningen genomfördes, hanteringen av pandemilagen och hur besöksförbudet på äldreboenden utformades.

Gällande äldreomsorgen anser KU att regeringen borde ha agerat mer aktivt:

”De tidiga åtgärderna visade sig inte vara tillräckliga. Mot bakgrund av vad man visste om de äldres utsatthet och behovet av nationell vägledning och styrning borde regeringen ha agerat mer aktivt”, skriver KU.

KU:s kritik mot regeringen:

  • Att man inte fattat beslut om en tydlig strategi i förhållande till myndigheterna.
  • Otillräckliga åtgärder för att stoppa smittan på äldreboenden.
  • Att testningen kom igång för sent och att ansvaret var otydligt.
  • Att pandemilagen infördes för sent.
  • Arbetet med deltagargräns för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
  • Arbetet med att få fram tillräcklig skyddsutrustning.
Karin Enström, ordförande Konstitutionsutskottet.

Ett annat ärende, som har debatterats flitigt under hela pandemin, är om Sverige hade en uttalad coronastrategi eller inte.

KU skriver att om regeringen tar fram en strategi är det viktigt att den är förankrad i hela regeringen. Det har KU inte kunnat utreda, och menar att det därför hade varit önskvärt om arbetet hade dokumenterats.

En annan punkt är att regeringen ändrade en formulering på sin hemsida om coronastrategin:

”KU noterar att någon rättelse inte publicerades när beskrivningen av strategin tillfälligt ändrades på regeringens webbplats, vilket KU tidigare har påpekat bör göras...”.

Konstitutionsutskottet har granskat totalt 28 ärenden och konstaterar att det brister i 16 av dessa.

– Utskottet anser att regeringen brustit i hanteringen av pandemin. Det är allvarligt, säger KU:s ordförande Karin Enström (M).

– Det finns brister, det finns saker som vi måste ta med oss och lära oss av krisen, säger KU:s vice ordförande Hans Ekström (S).

På frågan om vilka av de sex bristerna i regeringens hantering av pandemin som är allvarligast svarar KU-ordförande Karin Enström att man inte har gjort den graderingen.

 

Hans Ekström, vice ordförande Konstitutionsutskottet

ANNONS EXTERN LÄNK

Klicka hem dina munskydd enkelt här - handla hos MEDS.

MEDS

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter

/

Coronapandemin

LÄS VIDARE

Detta är KU – fem snabba fakta

ÄMNEN I ARTIKELN

Coronapandemin

KU, Konstitutionsutskottet

Coronaviruset

Regeringen

Karin Enström