Så är läget i Europa nu – ett år efter första fallet

Ett år med coronaviruset i Europa, och pandemin är långt ifrån över. I vissa länder är läget värre än någonsin.

– Det här är de officiella siffrorna, och detta är ett deprimerande antal enligt mig, säger det tyska smittskyddsinstitutets chef Lothar Wieler.