Professor kritisk: 13-åringar ska inte vara på SiS

Av: Kerstin Weigl

Publicerad:

Marie Sallnäs är professor i socialt arbete och expert på placeringar av barn i samhällsvård. Hon anser att en åldersgräns bör införas för SiS-vård på statliga ungdomshem.

– Eftersom SiS inte kan säga nej riskerar man att få alldeles för unga barn placerade i den här svårbemästrade formen av vård, säger hon.

Marie Sallnäs
Foto: Anna Tärnhuvud
Marie Sallnäs

LÄS OCKSÅ

Jasmine, 13, tvångsvårdades på SiS-hem – tog sitt liv

Marie Sallnäs säger att en en 13-åring som Jasmine med allvarliga psykiska problem men varken missbruk eller kriminalitet behöver en annan vårdform - som inte finns.

– Det finns ett hål i vårdsystemet, säger hon.

Marie Sallnäs menar att psykiatrin på sätt och vis har gett upp när det gäller utagerande barn med allvarliga psykiska problem. Få inläggningsplatser finns.

”Tät kontakt ett måste”

SiS är den instans som inte kan säga nej och tvingas ta emot ungdomarna som kommunerna vill placera.

– Det är låsbara avdelningar, det är en väldigt speciell miljö att vistas i och måste vara väldigt svår att bemästra för en 13-årig flicka med allvarliga psykiska problem.

Marie Sallnäs säger även att ansvaret är särskilt tungt när det gäller en SiS-placerad flicka på bara 13 år.

– Det finns rekommendationer att besöken ska vara fyra gånger per år men man ska naturligtvis också anpassa det till vilket barn det handlar om. En 13-årig flicka som mår väldigt dåligt och placeras trots sin ålder på SiS så bör ju naturligtvis socialtjänsten ha väldigt tät kontakt för att se hur det avlöper.

Publicerad: