Urvalssätt till högskoleutbildningar granskas

Av: 

TT

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 2 | Foto: Bertil Ericson / TT
Sökande till KI:s tandläkarprogram kan antas via ett lokalt urval. Nu ska alla lokala urval vid lärosätena granskas. Arkivbild

NYHETER

Universitetens och högskolornas lokalt beslutade urvalsmetoder till utbildningar ska kartläggas. Regeringen vill försäkra sig om att metoderna är rättssäkra.

Regeringen har beslutat om en översyn, bara någon månad efter det att TV4:s Kalla fakta avslöjade att Karolinska institutet under många år antagit KI-anställdas barn till tandläkarutbildningen.

– Det är viktigt att se till att vi breddar rekryteringen in till högre utbildning. Vi vill helt enkelt att det ska fungera väl och därför behöver vi nu se över hur lärosätena arbetar med lokala urvalet, säger Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, till TV4 Nyheterna.

Bredda rekryteringen

Syftet med ett alternativt urval är att kunna rekrytera motiverade personer vars meritpoäng inte räcker i den traditionella urvalsprocessen, men som har annan värdefull erfarenhet. Tanken är att rekryteringen på det sättet ska breddas. Men enligt Kalla faktas granskning har det alternativa urvalet till Karolinska institutets tandläkarprogram framför allt gynnat barn till tandläkare eller barn till KI-anställda.

Enligt högskoleministern har Kalla faktas rapportering vägts in i regeringens beslut.

– Det är klart att det satte fingret på att vi behövde snabba upp processen. Men jag vill vara tydlig med att säga att vi har haft det här lokala urvalet länge och det har inte utretts på tio år, säger Matilda Ernkrans till TV4 Nyheterna.

Ska användas mer

Det är inte aktuellt att slopa de lokalt beslutade alternativa urvalen, tvärtom. De används i alltför låg utsträckning, enligt ett pressmeddelande från utbildningsdepartementet. Översynen ska göras av Universitets- och högskolerådet (UHR) och Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Karolinska institutet anser att Kalla fakta-inslaget utmålat en bild som "inte stämmer". "Samtidigt pekar inslaget på omständigheter som gör att det finns anledning att ta till oss av kritiken och se över processen för det alternativa urvalet", sade prorektor Anders Gustafsson i en kommentar den 28 oktober.

UKÄ har vänt sig till KI och bett att få del av dess översyn. Därefter ska UKÄ ta ställning till hur ärendet ska hanteras.

Publicerad:

LÄS VIDARE