Dödsfall inom bantrafiken är oftast självmord

Av: TT

Publicerad:
Historiskt sett utgörs en majoritet av dödsfallen inom bantrafik av självmord. Arkivbild.
Foto: Heiko Junge/NTB/ TT
Historiskt sett utgörs en majoritet av dödsfallen inom bantrafik av självmord. Arkivbild.

Fler personer dog i svensk bantrafik förra året än 2017, enligt preliminär statistik från Transportstyrelsen. Under 2018 dog 96 personer, varav två omkom i olyckor när de arbetade. Året dessförinnan dog 81 personer i bantrafiken, det vill säga järnväg, spårväg och tunnelbana.

Statistiken har inte analyserats ännu, men historiskt sett utgörs en majoritet av dödsfallen inom bantrafik av självmord.

– Suiciderna är den allra största förklaringen. Vi tror att utvecklingen på sikt kommer att bli bättre, säger Transportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam, och hänvisar bland annat till infrastruktursatsningar.

Publicerad: