Avhoppade vårdaren: ”Personal tog strypgrepp på ungdomar”

Av: Kerstin Weigl

Publicerad:

NYHETER

Övervåld, övergrepp - och tonåringar som övergivits av socialtjänsten.

– SiS-vård är förvar, helt enkelt, säger Henrik Josefsson, som sa upp sig efter tio år på SiS-hem.

Han är en av 30-tal anställda som skrivit till Aftonbladet efter granskningen av SiS-vård, med beskrivningar av framförallt våldet mellan personal och intagna.

“Jag har fortfarande mardrömmar av det jag sett.”

“Jag har jobbat på ett av dessa hem tre år nu och tyvärr, det är barnmisshandel och kränkningar på regelbunden basis”.

“Jag tyckte att vi mer blev en skola i antisocialt beteende och kriminalitet.”

Henrik Josefsson i Nässjö arbetade med först pojkar och sedan flickor på tre SiS-hem men slutade 2016.

– Tjejerna mådde inte bra och det var så frustrerande att det inte fanns förutsättningar att hjälpa dem på ett bra sätt, säger han.

”Det finns ett förakt mot utbildad personal”

Den mesta kritiken gäller rekryteringen av olämplig personal. De senaste åren har myndigheten tvingats anställa personer utan utbildning och den personliga mognad som krävs för att hantera utsatta tonåringar.

–Jag har varit med om att personal tagit strypgrepp på ungdomar, slagit ungdomar, varit mycket nedlåtande och rent ut sagt hotat, säger Patrik Nilsson, som arbetade med pojkar på SiS-hem mellan 2015 och 2017.

– Det finns ett förakt mot utbildad personal, säger Henrik Josefsson, själv beteendevetare och specialiserad på konflikthantering.

Kritiken gäller också socialtjänsten som placerat barnen i tvångsvård. Henrik Josefsson säger att bilden av SiS är förskönad.

– Många tror att ungdomarna äntligen ska få de bästa specialistvården men i verkligheten är SiS sämre än de flesta behandlingshem.

Rekommendationen är att socialsekreteraren ska besöka sin ungdom var tredje månad och ringa varje vecka.

– Men kontakten kan vara nästan obefintlig. Många känner sig övergivna. I ett fall jagade vi socialsekreteraren i tre månader.

Jan-Eric Josefsson, tillförordnad generaldirektör på SiS, medger att personalomsättningen är ett problem. Myndigheten driver en kampanj för att locka människor att vilja arbeta på SiS med utsatta barn och ungdomar.

– Vi ska göra jättemycket mer för att behålla bra personal. Det är ingen lätt sak och även lönen är något vi ska se över. Vi vill vara attraktiva arbetsgivare, säger han.

Publicerad:

LÄS VIDARE