Akademien om Kulturprofilen: ”Oönskad intimitet har förekommit”

Ekobrottsmyndigheten har tagit emot utredningen

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Svenska Akademien har lämnat över sin advokatutredning till rättsvårdande myndigheter.

– Det är utmärkt. Det är vad jag har önskat hela tiden, säger avhoppade ledamoten Kjell Espmark till Aftonbladet.

Utredningen visar att Kulturprofilen haft ett ”oacceptabelt beteende i form av oönskad intimitet” – vilket man menar inte var allmänt känt i Akademien.

Nu redogör Svenska Akademien för den advokatutredning som gjorts.

Utredningen kommer omedelbart att lämnas över till rättsvårdande myndigheter, skriver man.

– Det är utomordentligt fint att den lämnas över till rättsvårdande myndigheter. Det är vad jag har önskat hela tiden, säger Kjell Espmark, som hoppat av Akademien.

I övrigt vill Kjell Espmark inte uttala sig, då arbetet kring Akademien befinner sig i en ”väldigt ömtålig fas”.

Handlingen har under förmiddagen överlämnats till Ekobrottsmyndigheten.

– Jag kan bekräfta att vi har mottagit handlingar från Svenska Akademien, säger Niklas Ahlgren, presskommunikatör på Ekobrottsmyndigheten.

Ett svårt beslut säger tillfällige ständige sekreteraren Anders Olsson om att lämna utredningen till polisen.

– Det var det eftersom mycket av det vi sagt i den brutit mot våra sekretessregler. Men debatten har blivit intensiv och vi har inget att dölja i sak, därför valde vi att lämna in, säger Anders Olsson till TT.

”Oönskad intimitet har förekommit”

Så här skriver Akademien om den så kallade Kulturprofilen, i ett pressmeddelande:

”Utredningen visar att oacceptabelt beteende i form av oönskad intimitet har förekommit, vilket dock inte var allmänt känt i Akademien. Inte heller något som kan rubriceras som straffbara sexuella övergrepp har varit känt inom Akademiens krets”.

I december 1996 skickades ett brev till Svenska Akademien, där avsändaren berättade misstänkta sexuella övergrepp på Kulturprofilens klubb.

”Svenska Akademien beklagar djupt att brevet lades åt sidan, vilket ledde till att inga åtgärder vidtogs för att utreda saken så att fortsatta utbetalningar hade kunnat stoppas.”

”Nobelprisets anseende har tagit stor skada”

Brott mot sekretessregler kring Nobelpriset i litteratur har förekommit, slår utredningen fast.

Däremot anses inte Kulturprofilen ha haft något direkt eller indirekt inflytande på Akademiens beslut om priser, stipendier och ekonomiskt bistånd.

Utredningen visar att beslutet att ge ekonomiskt stöd till Kulturprofilens klubb stridit mot Akademiens jävsregler, eftersom Frostenson är delägare i klubben.

”Detta förhållande borde Akademien ha informerats om eller skaffat sig kännedom om. Bättre rutiner hade kunnat förhindra detta”, skriver Svenska Akademien.

Akademien skriver vidare att Nobelprisets rykte tagit skada av publiciteten kring krisen.

”Det litterära Nobelprisets anseende har tagit stor skada av publiciteten kring Akademiens kris. Vi måste ta denna fråga om legitimitet på största allvar. Vi vill understryka att Svenska Akademiens Nobelkommitté – den arbetsgrupp som förbereder prisdiskussionerna och avger rekommendationer inför prisbeslutet – är intakt och har genomfört sitt arbete på gängse sätt under våren”.

Välkomnar kungens ändring

Svenska Akademien säger sig vara ”helt i samklang” med kung Carl XVI Gustafs beslut att ändra stadgarna så att det blir möjligt att lämna Akademien på egen begäran.

”Detta är i linje med rådande rättsbegrepp och kommer att göra det lättare att välja in nya ledamöter.”

Jävsreglerna kommer att ses över, bland annat ska den juridiska kompetensen förstärkas och Svenska Akademien säger sig vilja skapa en större öppenhet kring sin verksamhet.

– Vi måste göra om mycket i vårt sätt att arbeta, skärpa regler för jäv och sekretess och skapa en ny anda i Akademien, men vi har långt kvar att gå. Vi måste få tillbaka de ledamöter som hoppat av, så att vi återställer den gestalt som Akademien varit tidigare, säger den tillfällige ständige sekreteraren Anders Olsson till TT.

Publicerad:

LÄS VIDARE