Föräldrarna som låste in sina egna barn

Det är fall som verkligen skakat om världen: Föräldrar som spärrat in sina barn under vedervärdiga förhållanden. Och fallen är dessvärre inte få. Här är åtta av de mest uppmärksammade de senaste åren.

Åtta fall Frös ihjäl Fjättrades med kedjor