Fabriksarbetare i riskzonen för diabetes

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Övervikt är en av riskfaktorerna för ett drabbas av typ-2 diabetes. Arkivbild.
Foto: Gorm Kallestad/NTB/TT
Övervikt är en av riskfaktorerna för ett drabbas av typ-2 diabetes. Arkivbild.

Fabriksarbetare, chaufförer och städare är de yrkesgrupper som löper högst risk att drabbas av typ 2-diabetes, enligt en studie från Karolinska Institutet.

Personerna i dessa grupper löper, enligt studien, upp till tre gånger så hög risk att drabbats av typ 2-diabetes gentemot personer som jobbar som lärare och sjukgymnaster. Bland manliga fabriksarbetande har nio procent typ-2 diabetes, vilket kan jämföras med hela den vuxna befolkningen i Sverige där sju procent är drabbade. Men studien pekar på att det inte är yrkena i sig som orsakar diabetes – utan att personer i vissa yrkesgrupper generellt har en mindre hälsosam livsstil.

"Den höga diabetesrisken verkar förklaras av en hög förekomst av riskfaktorer som övervikt, fysisk inaktivitet och rökning redan i unga år", säger Sofia Carlsson, forskare vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet, i ett pressmeddelande.

I studien framkom att män som senare kom att arbeta i yrken med hög diabetesrisk generellt var mer överviktiga och hade en sämre fysisk förmåga redan när de mönstrade. Även bland kvinnor syntes ett liknande samband, där personer i yrkesgrupper med hög diabetesrisk i större utsträckning var överviktiga och rökte vid tidpunkten för deras första graviditet än andra kvinnor.

Publicerad: