Såhär planeras Maskinhallen se ut 2025.
Foto: Varvsstaden AB
Såhär planeras Maskinhallen se ut 2025.

Detta ska bli Malmös nya konstnärliga högskolecampus

Publicerad:
Uppdaterad:
Såhär planeras Maskinhallen se ut 2025.
Foto: Varvsstaden AB
Såhär planeras Maskinhallen se ut 2025.

NYHETER

Lunds universitets tre konstnärliga högskolor i Malmö flyttar ihop och bildar ett gemensamt campus.

Projektet har varit på gång sedan tidigare, men nu har avtalet skrivits på mellan Lunds universitet och fastighetsvärden Varvsstaden AB.

– Vi är väldigt glada, det är en fantastisk placering, säger Anna Lyrevik, dekan vid Lunds universitets konstnärliga fakultet.

Teaterhögskolan, Konsthögskolan och Musikhögskolan, som alla är en del av Lunds universitet men där utbildningen är förlagd till Malmö, kommer att slå ihop sina lokaler. I framtiden kommer högskolorna finnas i lokaler i varvsstaden. Det skriver fastighetsvärden Varvsstaden Ab på sin hemsida.

Två byggnader – Maskinhallen och Vagnsverkstaden – kommer att byggas om till utbildningslokaler.

– Varvsstaden har varit en betydelsefull plats för många Malmöbor under Kockumtiden. Det finns många som har arbetat på området, eller haft en nära släkting som gjort det och det märks när det gäller intresset för platsen, säger Pia Andersson, vd på Varvsstaden AB, till Aftonbladet.

Foto: KLAS ANDERSSON
Pia Andersson, vd för Varvsstaden AB.

Inflytt tidigast 2025

Nu börjar de två parterna påbörja planeringen för hur flytten ska ske, och hur byggnaderna kommer att se ut inuti. Man kommer att flytta till befintliga lokaler som nu står tomma och inflytt väntas kunna ske först 2025/2026.

Anna Lyrevik, dekan på konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet, berättar att man ser fram emot att man nu går in i en mer konkret fas i förberedelserna för flytt.

– Det som är skrivet nu är ett samarbetsavtal, det är ett steg närmare. Väldigt konkret innebär det att vi kan göra en förstudie för att se hur lokalerna kommer att kunna se ut, och låta en arkitekt titta på det.

Foto: Varvsstaden AB
Maskinhallen som den ser ut inifrån idag.

”Fantastisk placering”

Anna Lyrevik belyser att det är lång tid kvar tills flytten sker, men berättar att man är glada på fakulteten för att vara ett steg närmare flytt.

– Vi tycker det är väldigt roligt, vi är väldigt glada för det är en fantastisk placering, Varvstaden har bra hållbarhetsprofiler och vi är jätteglada för att det här ska kunna bli av.

Foto: Nina Hansson/Lunds universitet
Anna Lyrevik, dekan på konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet.

Hon tror att sammanflyttningen kommer att betyda mycket både för studenter och personal på fakulteten. Bland annat kommer det att bli lättare att samarbeta internt när de konstnärliga högskolorna är i samma lokaler, säger Anna Lyrevik.

– Det kommer att bli mycket tydligare, just nu är vi ganska utspridda. Jag tror att vi kommer bli starkare som konstnärlig fakultet, att det blir mer tydligt att vi finns där och vilka utbildningar som finns. Det kommer att gagna Lunds universitet, gagna Malmö, gagna studenter, säger Anna Lyrevik.

Foto: Varvsstaden AB
Invändig bild Maskinhallen.

Pia Andersson, vd för Varvsstaden AB, tror att det också kommer att gynna området i stort.

– Att man nu väljer att förlägga delar av sina utbildningar i Varvsstaden betyder mycket för området och tar utvecklingen av stadsdelen i en ny positiv riktning, säger Pia Andersson på Varvsstaden Ab.

Hon belyser att visionen är att skapa en tillgänglig stadsdel.

– Vad kan då mer levandegöra en stadsdel än ett kreativt studentcampus? säger hon.

Publicerad:

ANNONS

Storsäljare

Malmö

Köp en deal, spara upp till 90%