Estonia sjönk snabbare än man tidigare trott

Publicerad:
Uppdaterad:

Forskare tidigarelägger förlisningen - utreder alternativa haveriorsaker

Estonia började sjunka tidigare och förloppet gick snabbare än vad man tidigare trott. Det framkommer i en ny rapport kring sjunkförloppet.

Forskarna menar också att haverikommissionens utredning inte kan förklara förlisningen.

– Vatten kan ha forsat in från ventilationstrummor eller hål i botten, säger en av forskarna till aftonbladet.se.

Estonia på havets botten.
Estonia på havets botten.

Med hjälp av intervjuer med 130 överlevande från färjan Estonia utreder forskare på Chalmers tekniska högskola på uppdrag av förra regeringen åter vad som hände när Estonia gick under den 28 september 1994, skriver Ny Teknik.

Den första delrapporten visar att färjan sannolikt började ta in vatten vid klockan 01.05, och att den gick till botten redan 01.25.

Den internationella haverikommissionen JAIC har tidigare rapporterar att förloppet startade 01.14, och att båten sjönk först 01.50.

Gått igenom alla vittnesmål

– Skillnaden är att JAIC baserar sina tidsberäkningar på en person, medan vi gått igenom intervjuer med 130 överlevande som vi lagt in i en databas där vi kunnat jämföra och komma fram till det troligaste förloppet, säger Olle Rutgersson, professor i skeppsteknik på Chalmers, som är med i arbetsgruppen som utreder sjunkförloppet.

Nu ska forskarna utifrån de nya uppgifterna åter titta på vad som fick färjan att sjunka.

JAIC säger i sin rapport att färjan sjönk efter att bogvisiret ramlat av och det kom in vatten på bildäck. Från bildäck kom det på något sätt vatten till resten av färjan som sjönk.

Kan ha haft hål i botten

– Färjan kan inte sjunka på det sätt den gjorde bara för att det kom in vatten i bildäck. Frågan är hur det kom vidare till resten av skeppet, säger Olle Rutgersson.

Forskarna ska nu undersöka om vatten också strömmade in genom ventilationstrummorna på däck noll och bildäck efter att skeppet fått slagsida på grund av att bogvisiret lossnat. En annan hypotes är att det kan ha varit hål i botten av båten som tog in vatten.

– Vi har inte uteslutit att bogvisiret föll av efter att färjan redan börjat ta in vatten, säger Rutgersson.

Om runt ett och ett halvt år ska Chalmersgruppen vara klar med rapporten kring sjunkförloppet.

Läs mer

Karin Thurfjell

Publicerad: