Mystiska runstenen är en klimatvarning

Så tolkar svenska forskare nu texten på världens mest kända vikingatida runsten.

Nya forskningsrönen omkullkastar allt