BO kräver begränsad föräldrarätt

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 3 | Foto: Kallestad, Gorm/NTB/TT
Föräldrars juridiska rätt till sina barn får inte väga tyngre än barnets bästa, skriver BO. Arkivbild.

Föräldrarätten måste begränsas, kräver Barnombudsmannen.

Ämnet är högaktuellt sedan en flicka dött efter att ha blivit återförd till sina biologiska föräldrar.

– Det är en väldigt prioriterad fråga, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP).

Barnombudsmannen (BO) lyfter fram tre huvudpunkter i sin årsrapport, som nu överlämnats till regeringen. Bland annat borde föräldrarätten begränsas.

– Alla barn har rätt till en bra uppväxt och det måste väga tyngre än förälderns rätt till sitt barn, säger BO Elisabeth Dahlin till TT.

Föräldrarätten har fått stor uppmärksamhet i och med Dagens Nyheters granskning av ett fall i Norrköping. Där återfördes en knappt tre år gammal flicka till sina biologiska föräldrar efter att ha levt i princip hela sitt liv i ett familjehem. Flickan hittades tio månader senare död och hennes biologiska föräldrar greps misstänkta för mord.

– Det ska inte krävas en katastrof för att vi ska kunna fatta kloka beslut när det gäller de barn som är mest utsatta i Sverige, säger Elisabeth Dahlin.

Arbete pågår

Flera politiker har efter det uppmärksammade fallet krävt förändringar i lagstiftningen, vilket också socialminister Lena Hallengren (S) tidigare ställt sig bakom.

Nu upprepas kravet i BO:s årsrapport.

– Det har verkligen lyfts fram i och med den fruktansvärda händelsen, som visar på de yttersta konsekvenserna av den starka föräldrarätten, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP).

– Där pågår det ett arbete och det bör gå så snabbt som möjligt. Men det är frågor som vi kommer att återkomma om.

Kommer i kläm

De andra huvudområdena i BO:s rapport handlar om att stärka barnrättsperspektivet i utredningar och rättsprocesser och att säkerställa barns möjligheter att hävda sina rättigheter och få upprättelse.

Samtidigt pekade BO redan i fjolårets rapport på brister gällande bland annat placerade barns hälsa, utsatthet för våld och delaktighet i placering.

– Vi behöver fatta beslut nu. Det är så många barn som kommer i kläm, säger Elisabeth Dahlin.

För att stärka barnens rätt förespråkar BO exempelvis att barnen vid vårdnadstvister ska få egna ombud som endast ska se till barnens bästa. BO vill också se över möjligheten att införa speciella domstolar för barn som det redan finns för exempelvis patent- eller migrationsfrågor.

Enligt Åsa Lindhagen behöver lagstiftningen kring barns rättigheter ses över kontinuerligt, trots att FN:s barnkonvention sedan årsskiftet är lag i Sverige.

– Jag tror att vi alla, inte minst inom politiken, behöver prata mer om hur vi ska skydda barn och se till att barns rättigheter tillgodoses. Det är viktigt inte minst nu, i krissituationen som Sverige och världen befinner sig i, säger hon.

Publicerad:

LÄS VIDARE